Maaltijden in coronatijd

In Amsterdam ZuidOost is de Diaconie in samenwerking met Treasures actief met het bezorgen van gratis maaltijden bij mensen die dat in deze coronatijd heel hard nodig hebben. En ook elders in de stad steunen we maaltijdprojecten.

Maaltijdenproject in Amsterdam Zuidoost. Bron: EO Visie/Ruben Timman. Beeld: EO Visie/Ruben Timman

Half maart zijn we begonnen om twee keer per week gratis maaltijden te brengen naar de meest kwetsbare mensen in Amsterdam Zuidoost. Door de corona maatregelen moest namelijk plotseling ons kerkgebouw De Nieuwe Stad gesloten worden, waar al langere tijd op de maandagavonden door de Stichting Treasures gratis maaltijden werden verstrekt. Toen we ons realiseerden dat gasten niet meer naar ons toe konden komen is de Lutherse Diaconie, in samenwerking met Stichting Treasures, een initiatief gestart om de maaltijden aan huis te bezorgen.

Al gauw werd dit bij zorgprofessionals uit de buurt bekend, en de aanmeldingen begonnen binnen te stromen. Via onder andere Cordaan, het Ouder&Kind Team van de GGD, HVO-Querido, MEE Amstel&Zaan, Bernadette Thuiszorg en Philadelphia Thuiszorg, Samen Doen, Medisch Centrum Koornhorst, Profor, MaDiZO, Stichting Pasensie, de wijkagent en Bridge To Better hoorden we welke mensen zo’n maaltijd nodig hebben.

Al deze organisaties zijn erg blij dat we de maaltijden kunnen brengen, en daarbij gelijk ook even een contactmoment hebben waarbij we – op gepaste afstand aan de deur – meteen kunnen informeren hoe het met de mensen gaat. Dit koppelen we zo nodig terug naar de organisaties waarmee we samenwerken. Zo zorgen we er dus gezamenlijk voor dat mensen niet alleen voldoende te eten krijgen, maar dat er ook naar hen wordt omgezien in deze moeilijke tijd.

Aanvankelijk dachten we dat we zo’n 50 mensen maaltijden zouden brengen, maar inmiddels zijn dat er al ruim 170. Waar wij zo’n nood zien, moeten we gewoon blijven handelen! Wij zetten ons met hart en ziel in en willen blijven omzien naar de mensen die hier zo’n behoefte aan hebben. Ons maaltijdenproject wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het Hendrika Fonds, het DAK noodfonds, Stichting Haella, Ars Donandi, het RCOAK, het Fonds voor Zuidoost en KerkInActie/Nietalleen.

Naast dit project in Zuidoost steunt de Diaconie ook projecten in Amsterdam Noord (via Hoop voor Noord) om gezonde en verse maaltijden te geven aan buurtbewoners die voorheen naar de buurtmaaltijden kwamen en aan ouderen die door de coronacrisis in een isolement terecht zijn gekomen. Daarnaast steunen we o.a. de voedselbank in Haarlem.

Wilt u dit of een ander diaconaal doel financieel steunen? Zie https://www.diaconie.com/steunons.html hoe dat kan. Vermeld u bij uw gift waarvoor u deze wilt bestemmen?