Groninger Dienst in Amsterdam goed bezocht

De Groninger Dienst 2020 werd goed bezocht. Via internet woonden naar schatting 2000 mensen de dienst bij.

Op zondag 25 oktober 2020 was er voor de 14e keer een Grunneger Dainst, Groninger kerkdienst, in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. Deze keer in een bijzondere vorm: in verband met corona konden de kerkgangers niet fysiek aanwezig zijn in de Oude Lutherse Kerk. De organiserende werkgroep berichtte: ‘Mor wie loaten ons nait onder t mous stoppen (we laten ons niet klein krijgen): de dienst ging wel door en was te volgen via internet.

Bekijk en lees

Bekijk de dienst (inclusief het voorprogramma met orgel-actie)……
 

Bekijk de liturgie (PDF)

Lees de preek van ds. Harry Donga - in Gronings en Nederlands (PDF)

Gedicht ‘Dizze tied’ in Gronings en Nederlands... (PDF)

Lees een impressie van de dienst- in het Gronings - door Jaap Beukema (PDF)

Bekijk de foto’s van Sandra Haverman

Thema
Het thema van de kerkdienst was ‘Bist nuigd’ (Je bent welkom). Centraal stond de gelijkenis van de verontschuldigingen bij het bruiloftsfeest (Mt 22). Voorganger was ds. Harry Donga.

Koster Haro hijst de vlag voor de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam

Muzikale begeleiding
Christiaan de Vries speelde op het pas gerestaureerde Bätz/Johan Frederik Witte-orgel uit 1886 en begeleidde een klein koor bestaande uit o.a. Sienke Wolters, Simon Drost en Marius Gort.

Optreden Klaas Spekken
Zanger Klaas Spekken trad op in de dienst, en zong drie van zijn bekende liederen: ‘Takken in de wind’, ‘Twij olle minsen’ en ‘Gebed’. De in Musselkanaal geboren Klaas Spekken deed een zangopleiding aan het conservatorium. Hij bracht diverse cd’s uit. Hij zingt ook in het Gronings overgezette liederen van de Zuid-Afrikaanse zanger Koos du Plessis en deed theater o.a. ‘Van reurom tot kaviaar’. Verder organiseert hij tuinconcerten in zijn huidige woonplaats Veelerveen.

Collecte voor Wereldhuis
De opbrengsten van de collecte tot nu toe is: € 1279,06. Daarvan is 50% voor het diaconale doel het Wereldhuis in Amsterdam - ademplek voor migranten zonder papieren. Want migranten helpen migranten. De andere 50% is voor de onkosten van de dienst.

Ook kwamen er n.a.v. de oproep in de Groninger Dienst diverse giften binnen voor de restauratie van het orgel. Uiteindelijk kwamen we met de orgelactie waarvoor breed geworven werd zelfs boven het streefbedrag (was € 13.000) en kwam er in totaal € 15.625 binnen. Iedereen die aan de collecte en de actie bijdroeg: hartelijk dank voor uw steun.

Grönnens laid
Na de dienst werd het Gronings volkslied gezongen. Anders dan andere jaren niet uit volle borst in de kerk, maar onder aanvoering van Klaas Spekken in de Oude Lutherse Kerk, vanuit de huiskamers. We zetten de ramen wagenwijd open en dan is het te horen in heel Amsterdam, Randstad, Groningen zelf en ver over de landsgrenzen. Luister: Doar soest 't aan diek en wad.

Volgend jaar
De volgende dienst is bij leven en welzijn op zondag 24 oktober 2021