Activiteiten in coronatijd.

Veel gewone activiteiten in onze stad konden door corona in het voorjaar ineens niet doorgaan. Maar dan doen we het toch gewoon anders?

Maaltijden bij Augustana

Amsterdam ZuidOost
In Amsterdam ZuidOost was wekelijks een maaltijd in De Nieuwe Stad van Soup Kitchen. Toen die bijeenkomsten moesten stoppen werd dat in maart al snel veranderd in het twee maal per week gratis bezorgen van maaltijden bij de mensen die dat nodig hebben: ouderen, mensen die eenzaam zijn en / of hun inkomen verloren door corona. Samen met de Diaconie koken vrijwilligers van Treasures lekkere maaltijden, en bezorgen die aan huis. Inmiddels worden zo’n 200 mensen twee maal per week voorzien van een maaltijd of een maaltijdpakket, zodat zij zelf kunnen koken. Zo proberen we iets van de nood in Amsterdam ZuidOost te lenigen.

Augustanahof
Ook de wekelijkse maaltijden van de Eetgroep Erasmus in de Augustanahof moesten stoppen. Maar inmiddels koken koks Leo en Diny heerlijke maaltijden, die op donderdagen kunnen worden opgehaald in de Augustanahof. Zo voorzien we de omwonenden van de Augustanahof van én een maaltijd, én een moment van contact. Daarnaast is de kapel van de Augustanahof elke middag van 15.00 – 16.00 uur open – om een kaarsje aan te steken, te bidden, of gewoon voor een moment van stilte en inkeer. I.v.m. de anderhalvemeterafstand-regel kan 1 persoon tegelijk in de kapel aanwezig zijn.

Maarten Luther Kerk
Ook in de Maarten Luther Kerk in de Rivierenbuurt bent u welkom om een kaarsje te branden. De kerk is open op donderdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur, via de ingang aan de Uiterwaardenstraat 279.

Giften waar nodig
En natuurlijk gaven we giften in geld waar dat kon en nodig was. Zo ging er o.a. een bijdrage naar de opleiding van extra schuldhulpmaatjes in Amsterdam, naar maaltijdprojecten in Amsterdam Noord, een ontbijtproject in Bullewijk, naar ongedocumenteerde Braziliaanse gezinnen en naar een extra kerstattentie voor bewoners van Amsta-lokaties – een zorgorganisatie waar wij al een lange relatie mee hebben. Immers, ook de kersttijd is voor ouderen en andere kwetsbare mensen dit jaar anders dan anders.

Buiten Amsterdam en Nederland
En ook buiten Amsterdam en buiten Nederland keken we waar hulp nodig was. Zo stuurden we al snel een solidariteitsgift naar een kerkelijk ziekenhuis in Napels; een regio die in de eerste golf zwaar werd getroffen. Voor corona-noodhulp van oecumenische partners wereldwijd maakten we noodhulpbijdragen over aan Kerk in Actie en de Lutherse Wereld Federatie.

Steunen?
Wilt u deze en andere activiteiten van de Diaconie steunen? Uw gift is van harte welkom op rekeningnummer NL80INGB0004620048, t.n.v. de Diaconie Lutherse Gemeente Amsterdam. Vermeldt u erbij waarvoor u de gift wilt bestemmen?