Diaconaal ondernemer gezocht voor de Maarten Luther Kerk

Mensen hebben mensen nodig

De Lutherse Diaconie van Amsterdam investeert in gemeenschappen als dragers van duurzaam diaconaat. Centraal staat het omzien naar elkaar in kerk & buurt. We organiseren dit omzien naar elkaar in het bijzonder met en rond onze kerkgemeenschappen en ankerplaatsen. Eén van deze ankerplaatsen is de Maarten Luther Kerk in de Rivierenbuurt. Hier starten we samen met het Luthers Brandpunt Stad het project MLK 2.0 op. De Maarten Luther Kerk wil een bijzondere plek in de Rivierenbuurt zijn. Een sociaal, spiritueel en cultureel centrum. Het biedt een plek aan mensen om elkaar te ontmoeten, er voor elkaar te zijn, te genieten van muziek en kunst, te vieren en met elkaar in gesprek te gaan over levensvragen.

In de afgelopen periode hebben we de kerk verbouwd en aangepast voor de toekomst. Sinds begin 2019 maakt het kinderdagverblijf CompaNanny gebruik van een deel van het gebouw. De kleine zaal, keuken en grote kerkzaal blijven we gebruiken voor eigen activiteiten en verhuur. We zijn al begonnen met de volgende activiteiten: de maandagmiddaggroep (voor ouderen), Sing Along, een bijbelgroep, stiltevieringen, spellenavonden en buurtmaaltijden. Dit willen we geleidelijk uitbouwen met andere activiteiten. Voor de exploitatie is de verhuur cruciaal. In 2020 beginnen we, naast ons eigen werk, met de verhuur aan derden. We zoeken een diaconaal ondernemende medewerker die diaconale activiteiten opzet en ook het beheer coördineert. De nieuwe medewerker werkt nauw samen met parttime pastor ds. André van der Stoel, en maakt deel uit van het team van diaconaal centrum ‘In de Zwaan’.

Diaconaal ondernemer  m/v  32 uur per week

Taken
- diaconale gemeenschapsopbouw rond de Maarten Luther Kerk: meedenken over het beleid, initiëren en organiseren van diaconale activiteiten;
- ondersteunen van organisatieopbouw en vrijwilligerswerk rond de MLK;
- op ondernemende wijze body geven aan de gastvrijheid en verhuur van de MLK: coördinatie uitvoerend beheer (samen met vrijwilligers), acquisitie en relatiebeheer passende huurders en partners. NB. Het schoonmaakwerk en technisch beheer is uitbesteed.

Vaardigheden
- Vermogen om planmatig te werken, te analyseren en te ontwikkelen;
- Vermogen om sociaal en zakelijk te combineren;
- Communicatieve vaardigheden;
- Samen kunnen werken met vrijwilligers en professionals;
- Vaardig met pc, internet en sociale media.

Profiel
Je ben in staat om verbindingen te maken met mensen en organisaties. Kunt ongedwongen omgaan met verschillende soorten mensen. Hebt een pioniersmentaliteit. Je bent praktisch, zakelijk ingesteld, neemt initiatief en kunt zelfstandig werken. Je hebt een diaconale antenne, voelt je thuis in de kerk en hebt vertrouwen in haar toekomst. Je herkent je in de Lutherse traditie: weten dat de genade voorop staat, vrolijk & vrij, geven om elkaar zonder elkaar de maat te nemen en een blik op de hele wereld.
Je woont bij voorkeur in Amsterdam c.q. je kunt de Maarten Luther Kerk in de Rivierenbuurt binnen een half uur bereizen.

Opleiding en ervaring
- HBO-denk en werk niveau. We zoeken iemand met een opleiding sociaal-maatschappelijk werk die zich aanvullend geschoold heeft in bv. facilitair management.
- Ervaring in praktisch pastoraal-diaconaal werk en zakelijk en sociaal ondernemen.
- Aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid.

Inbedding en werkgeverschap
Medewerker maakt deel uit van een klein diaconaal team (5 personen) in het diaconaal centrum ‘in de Zwaan’ aan de Maasstraat 148 (Rivierenbuurt) in Amsterdam. Het project MLK 2.0 wordt richting gegeven door een stuurgroep van het Luthers Brandpunt Stad en de Lutherse Diaconie. Er is een werkgroep beheer van Kerkrentmeesters en Diaconie. Uitvoerend wordt nauw samengewerkt met vrijwilligers, ambtsdragers en collega’s van andere kerken en maatschappelijke organisaties.

De Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is de werkgever en de diaconaal werker werkt onder leiding van de algemeen secretaris van de Diaconie.

Uren, salaris en arbeidsvoorwaarden
De omvang van de vacature is 32 uur per week. Aanstelling in eerste instantie voor 1 jaar met mogelijkheid van verlenging.
Arbeidsvoorwaardenregeling kerkelijk medewerkers PKN. Schaal 9. Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Zie www.pkn.nl. Er wordt een flexibele werkinzet gevraagd en bereidheid en mogelijkheid om met een regelmaat te werken in de avonduren en in de weekenden.

Sollicitatie
Inlichtingen bij de algemeen secretaris van de Diaconie dhr. Hanne Wilzing (tel. 020 4044708 of 06 51340442; h.wilzing@diaconie.com).
Sollicitaties met motivatie en c.v. vóór 1 december 2019 richten aan de Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente, Maasstraat 148, 1079 BK Amsterdam. Email: info@diaconie.com

Meer informatie:
Beleidsplan Diaconie 2018-2025 ‘De horizon open’

Diaconie.com/MaartenLutherKerk