Symposium
Heilzame verwerking Slavernijverleden

Zaterdag 23 november 2019 Oude Lutherse Kerk Amsterdam

300 Jaar slavernijverleden werkt door in de belevingswereld van alle betrokkenen en is deel van de culturele erfenis van de Nederlandse samenleving. Deze erfenis is van invloed op de manier waarop ‘zwart’ en ‘wit’ zichzelf en elkaar zien als onderdeel van de maatschappij.

In 2013 sprak de Raad van Kerken in Nederland over de schuld van kerken bij het in stand houden en (ook theologisch) legitimeren van de slavenhandel” en benoemde dit als “een vorm van onrecht, die doorwerkt tot in de huidige generatie toe, waar een deel van onze samenleving is gebouwd op misbruik van anderen.” 

Op een symposium willen de Evangelisch-Lutherse Kerk en de Evangelische Broedergemeente, samen met NiNsee nagaan hoe dit gemeenschappelijke slavernijverleden positief kan worden verwerkt.

Sprekers
Glenn Helberg — Psychiater, Expertisecentrum voor Transculturele Therapie;
Alex van Stipriaan — Hoogleraar Caraïbische Geschiedenis, Erasmus Universiteit;
Ds. Pearl Gerding — Auteur Geschiedenis Lutherse Kerk Suriname;
Ds. Johannes Welschen — Werkgroep Slavernijverleden Evangelische Broedergemeente.

Essaywedstrijd
Verschillende mensen uit Nederland, Suriname en de Antillen schreven essays over de mogelijkheden tot heilzame verwerking van het trans-Atlantische slavernijverleden en de rol die de kerk hierin kan spelen. De winnaars van de essaywedstrijd worden op het Symposium bekendgemaakt. Lees verder voor meer informatie over de essaywedstrijd.

Muzikale bijdragen van Denise Jannah & Farida Merville.

Kunsttentoonstelling door Natasha Knoppel.

Symposium ‘Heilzame verwerking en het trans-Atlantische slavernijverleden’
Datum Zaterdag 23 november 2019
Tijd 14.00 tot 17.00 uur
Plaats Oude Lutherse Kerk Amsterdam, Singel 411

Aanmelden graag via slavernijverleden@gmail.com

Naast dit symposium organiseert de Lutherse Diaconie, in samenwerking met de Evangelische Broedergemeente Amsterdam, nog een aantal andere activiteiten rond dit thema.
U bent van harte uitgenodigd voor:

Gesprek over de geschiedenis van de Lutherse Kerk Suriname met ds. Pearl Gerding, auteur van "Op weg naar grotere hoogten” en mw. Linda Profijt, voorzitter van de Maarten Lutherkerk Suriname.
Maandag 25 november (44 jaar staatkundige onafhankelijkheid Suriname),
17:00 – 17:30: ontvangst;
17:30 – 18:30: gesprek met ds. Pearl Gerding;
18.30 – 20. 30 uur: een glas wijn, warme soep en mogelijkheid tot bezoek van Luthermuseum met audiotour, Luther Museum Amsterdam, Nieuwe Keizersgracht 570. Opgave via info@diaconie.com.

Thema-avond Herinneringen uit het verleden die doorwerken in het heden. Met gesprekspartners uit de kring van de Evangelische Broeder Gemeente, het Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis NiNsee en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam.
Vrijdag 29 november, 19.30 – 21.00 uur, Tuinzaal Koningskerk, Ostwaldstraat 1, Amsterdam. Opgave via info@diaconie.com.