Klimaatmars in Amsterdam

Zondag 10 maart was de landelijke klimaatmars in Amsterdam. De Dominicuskerk, waar vooraf een korte viering werd gehouden, was boordevol. Bisschop Hendriks citeerde uit de encycliek Laudato Si, de zorg voor ons gemeenschappelijke huis. Ds René de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland sprak een zegen uit.

Maar eerst sprak de jonge Louis, 12 jaar oud, het kerkvolk toe met de aanhef: ‘Dag mede-klimaatdrammers’.

Een volle Dominicuskerk.

De onophoudelijke regen bleek de tienduizenden er niet van weerhouden om met de mars van Dam naar Museumplein hun zorg om de aarde te laten zien. De kerken droegen spandoeken met ‘Met heel je hart’, ‘Met heel je verstand’ en met ‘Heel je ziel’.

En het Kyrië Eleison ‘Heer ontferm U’.