Groninger dienst 27 oktober 2019

Op zondag 27 oktober 2019 werd alweer de 13e Groninger Dienst gehouden in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam gehouden. Het thema was ‘Leufstoe t’ (Geloof jij het?). Aukje Vonk schreef een impressie, Sandra Haverman maakte foto's.

Van drie kanten, de open deuren naar de Stad gericht, dwarrelen de mensen, samen met de herfstblaadjes, naar binnen. Sommigen aarzelend, anderen vol verwachting wie er allemaal zullen zijn. Het is ook een reünie! De zon maakt het van binnen licht en kleurig, ik geniet ervan. We krijgen een prachtig verzorgde liturgie aangeboden, als wegwijzer voor deze dienst. Het voorblad is niet van deze tijd: het thema van de dienst is: Geloof jij het? Over het leven van de Groningers nu zou je kunnen zeggen, ze geloven niet meer in hulp en oplossingen voor de problemen waarmee ze moeten leven, ook dagelijks.

Gasten uit Oost-Groningen. Foto: Sandra Haverman.

Maar als we nu naar de verlamde man kijken  die door z’n vrienden wordt binnengebracht. Hij staat op als Jezus hem zegt: “Sta op en ga naar huis”, dan zien we dat deze man opstaat.
Zou ons dat kunnen inspireren om in ons dagelijks leven te vertrouwen op Jezus en op de Woorden  die we samen hebben gelezen? Dat was toch het thema van deze dienst, “Geloof je het nog” zet ik erachter. Kunnen we elkaar daarin de hand reiken, Amsterdam en Groningen?
De dienst is vol muziek, psalmen en gezangen, het is saam-horig-heid, letterlijk.
Ook is er muziek en zang van Maaike Roelofs en haar groepje, die de teksten van haar vader zingt, heel fijngevoelig, dat hoor je aan de toon.
Muziek en zang dringt diep door in mijn persoonlijk leven. Ook de gelezen teksten van de verlamde man: sta op en ga naar huis. 

De persoonlijke gebeden brengen onze levens dicht bij elkaar, plus het zoeken naar onze persoonlijke levensweg. Daarbij vergeten we niet de mensen van het Wereldhuis.

Blij en dankbaar zijn we voor deze dienst, in het centrum van deze woelige stad, waar de deuren van de Kerk openstaan en bezoekers welkom zijn.
Wij bedanken het groepje van de voorbereiders met een geestdriftig applaus, en roepen: tot
volgend jaar 25 oktober.

De Zegen krijgen we mee voor onze levensweg, waar die weg zich ook bevindt in ons land.
Vóór de koffie en de koek die klaar staan zingen we samen ons Groninger volkslied, het ontroert ons.

Ter informatie: er waren tussen de vierhonderd en vierhonderdvijftig bezoekers. We hadden ook een groep gemeenteleden van de Lutherse Gemeente Oost-Groningen te gast! De bezoekers samen brachten in de collecte € 1.641,51 op voor het Wereldhuis en voor de Kerk.

Aukje Vonk, Amstelveen.