We weigeren vijanden te zijn

Op 8 februari 2019 hadden we Daoud en Jihan Nassar, Lutherse Palestijnse boeren uit de omgeving van Betlehem, op bezoek in Luthers Amsterdam. Zij zetten het educatieve vredesproject Tent of Nations op. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening - terwijl de grond al vanaf 1916 in hun bezit is - zet de familie Nassar zich op een geweldloze manier in voor land- en mensenrechten onder het motto ‘We weigeren vijanden te zijn’.

We ontvingen de familie, die op uitnodiging van de Vrienden van Tent of Nations Nederland in ons land was, in de Augustanahof. Het werd een bijzondere ontmoeting samen met onder meer bewoners van de Augustanahof, leden van de Lutherse Synode en lutherse gemeenschap Amsterdam en leden van de Dominicuskerk. Hamid, Mahmoud en Sarah van het Wereldhuis kookten heerlijk voor ons.

Daoud Nassar overhandigt aan voorzitter van de Diaconie
Bianca Gallant een tegel die door leden
van de door Jihan ondersteunde vrouwengroep gemaakt is.