Giften 2018

Naast het uitvoeren van eigen projecten steunt de Diaconie ook van harte initiatieven van partnerorganisaties, in Amsterdam en ver daarbuiten. Tijdens de Diaconievergadering van 27 maart jl. werden (onder andere) besluiten genomen over giften aan een flink aantal organisaties in binnen- en buitenland.

Met uw steun konden we onder andere de volgende bedragen overmaken:

Via Kerk in Actie, met € 2.500 voor elk project:
1. Kameroen – Landbouw/gemeenschapsopbouw-program Lutherse Broederkerk Noord Kameroen (beleidsthema: duurzaamheid)
2. Ujamaa (Swahili: broederschap/family) in Zuid-Afrika – oecumenisch educatieprogram Zuid-Afrika rond positie vrouwen, hiv/aids, mensen met handicap en lhbt+-ers (thema: lhbt+)
3. Mae Tao Center Thailand -kinderprogram (gezondheid, rechten, voedsel en educatie) bij grens Myanmar (vluchtelingen Burma) (thema: jongeren)
4. Sartawi Bolivia – duurzaam landbouwprogram Bolivia in hooglanden (gelieerd aan Lutherse Kerk)
5. Gaza Cultural Centre – jongerenprogram in Gaza stad (thema: jongeren)
6. Vynnyky Internaat - School of our dreams – Kinderproject in Oekraïne (thema: jongeren)
7. ATTA ouderenthuiszorg -Palestijnse Westbank (thema: ouderen)
8. Vrouwen en HIV/Aids, Raad van Kerken Zambia (CCZ) (thema: hiv/aids)
9. Diaconaal (weder)opbouwprogram Syrisch Orthodoxe Kerk Syrië (thema: vluchtelingen/migranten)
10.Diaconaal opbouwprogram Bless in Egypte. Koptisch-Orthodoxe Kerk (thema: sociale uitsluiting)

11. Via de Lutherse Wereld Federatie, € 5.000 voor het project Symbols of Hope – migratiepreventieprogram in Ethiopië en Nigeria.


Diakenen Wil en Bep tellen de collectegelden in de Oude Lutherse Kerk.

12. Stichting Bezwa, jeugdproject in Zambia, € 2.000.
13. Vluchtelingen Lesbos: kerkdiensten en ontmoeting, € 1.000.
14. Pc-hulpproject school Thailand, € 1.500.
15. ADC-Kenia: woonproject, zodat leerlingen met een handicap die te ver weg wonen toch naar school kunnen, € 2.500.
16. People Helping People, ontbijtproject in Suriname, € 2.500 (reservering 2017).

Voor noodhulp, telkens € 4.000:
17. Voor noodhulp aan Rohingya’s uit Myanmar / Birma,
18. Via de Grieks-Orthodoxe diaconale organisatie DERD in Syrië voor o.a. de mensen uit Oost-Ghouta,
19. Voor de Lutherse Broederkerk in Noord-Kameroen, voor vluchtelingen uit Kameroen en Nigeria (mensen die vluchten voor geweld van Boko Haram).

Ook in de etalage van Diaconaal Centrum In de Zwaan
laten we graag zien wat we doen.

Giften aan projecten in Amsterdam, Haarlem en omstreken:

Project

Beleidsthema

Bedrag

Drugspastoraat

Sociale uitsluiting, hiv/aids

€ 10.000,00

Mission House / diaconaal jaar

Sociale duurzaamheid, jongeren

€ 3.000,00

Harriet Tubmanhuis Zuidoost

Vluchtelingen, migranten

€ 1.000,00

Fonds Bijzondere Noden A’dam

Sociale uitsluiting

€ 1.000,00

Kantlijn -Schrijfclub dak/thuislozen

Sociale uitsluiting

€ 500,00

Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond NLVB

Sociale duurzaamheid

€ 1.000,00

Stem in de stad Haarlem

Sociale uitsluiting, vluchtelingen/migranten

€ 1.500,00

Kruispost

Sociale uitsluiting, vluchtelingen/migranten

€ 2.500,00

Fonds Urgente noden  Haarlem

Sociale uitsluiting

€ 350,00

Burennetwerk Amsterdam

Sociale  duurzaamheid / uitsluiting

€ 5.000,00

Buurthulp Oost

Sociale  duurzaamheid / uitsluiting

€ 3.000,00

Broodbank Haarlem

Sociale uitsluiting

€ 550,00

Straatpastoraat

Sociale uitsluiting

€ 2.500,00

Kerk & Buurt Noord

Sociale  duurzaamheid / uitsluiting

€ 2.500,00

Voedselbank Haarlem

Sociale uitsluiting

€ 2.000,00

DSG De Sluis gevangenenzorg

Sociale duurzaamheid / uitsluiting

€ 2.500,00

Kledingbank Amstelland

Vluchtelingen/migranten

€ 250,00

Amsterdam City Rights

Vluchtelingen/migranten

€ 1.000,00