Luku Baka Makandra - omzien naar elkaar

Diaconale Adventsactie 2017 voor de Maarten Luther Kerk in Suriname

In de tijd van Advent, van 3 t/m 24 december 2017 (en nog een tijdje daarna) hielden we onze jaarlijkse Adventsactie. Dit jaar waren de opbrengsten bestemd voor de Lutherse Kerk in Suriname, onder het motto Luku Baka Makandra - Omzien naar elkaar.

Half februari 2018 staat de stand van de Adventsactie op € 12.088,83! De hele Lutherse gemeenschap van Amsterdam spande zich in om de Adventsactie tot een succes te maken: mensen gaven tijdens de collectes in de kerkdiensten, maakten geld over n.a.v. de ontvangen acceptgirokaarten, stortten "zomaar" voor dit doel, schakelden hun eigen netwerk in om geld in te zamelen, bakten en kookten de heerlijkste dingen om te verkopen voor dit doel.

Bekijk de video: Wat doet de Maarten Luther Kerk in Paramaribo.

De Maarten Luther Kerk in Paramaribo (Suriname) vierde in 2016 haar 275-jarig bestaan. Vier leden van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam bezochten de kerk in Suriname om deze feestelijkheid samen te vieren. Sindsdien zijn de banden tussen Paramaribo en Amsterdam warm gebleven.
De Maarten Luther Kerk heeft o.a. zondagse vieringen en een zondagsschool, maar ook een ouderensoos en een hofje waar oudere dames wonen. Daarnaast helpt de kerk hulpbehoevende gezinnen met voedsel-pakketten, arbeidsbemiddeling en advies.

De Leo King zaal is de gemeenschapszaal van de Maarten Luther Kerk. De komende tijd wil de kerk deze zaal flink opknappen, met onder andere nieuwe deuren en schuiframen, ventilatoren, fris schilderwerk, een nieuw toiletblok en een grote nieuwe keuken. De zaal zal gebruikt worden voor de bijbelkring en zondags-school van de kerk en voor het Paas- en Kerstontbijt. Ook kan de zaal verhuurd worden voor het genereren van inkomsten. Door het plaatsen van een gaarkeuken in de Leo Kingzaal wil de kerk in deze ruimte daarnaast ook maaltijden kunnen verschaffen aan o.a. dak- en thuislozen en senioren. Zo ziet de kerkgemeente om naar haar medemens in nood.

De Maarten Luther Kerk staat precies tegenover de markt, waar aan het eind van de dag veel vlees, groente en fruit wordt weggegooid vanwege het ontbreken van koelingssystemen. De kerk heeft afspraken gemaakt met de markt zodat overgebleven voedsel gebruikt kan worden voor het maken van maaltijden voor hulpbehoevende burgers in de Leo Kingzaal. Zo wordt veel verspilling tegengegaan.

Het motto “luku baka makandra” (dat is: “omzien naar elkaar”) en deze duurzame manier van samenwerken ondersteunen wij als Lutherse Diaconie Amsterdam van harte. Wij willen daarom tijdens deze Advensperiode een bijdrage van € 10.000,- inzamelen ten behoeve van de gaarkeuken in de Leo Kingzaal. Doet u mee?

Leden van en betrokkenen bij de Lutherse Gemeente Amsterdam ontvangen tijdens de Adventsperiode een brief met acceptgiro in de brievenbus. U mag natuurlijk ook zonder brief een bijdrage overmaken, op banknummer NL80-INGB-0004-6200-48 t.n.v. Diaconie Lutherse Gemeente Amsterdam.

Zet u er bij dat uw bijdrage is bedoeld voor de Adventsactie? Hartelijk dank!