Bijzondere maaltijd in de Augustanahof

In de Hofkamer van de Augustanahof kwamen op 13 juli 2018 zo’n 30 mensen bij elkaar voor een bijzondere maaltijd. Ongeveer de helft van de groep bestond uit minderjarige vluchtelingen, die via Spirit Jeugdzorg kwamen. De andere helft van de groep bestond uit bewoners van de Lutherhof, jongeren van de Kwekerij en enkele anderen uit het Lutherse netwerk.

De jongste deelnemer was net een paar weken oud, de oudste deelnemer 84! Met maar liefst 8 kinderen werd het een levendige maaltijd, waarbij iedereen gezellig de handen uit de mouwen stak. Na de maaltijd gingen de bezoekers onder leiding van de Kwekerij met elkaar in gesprek over wie je bent en wat belangrijk voor je is. Een feestelijke stoelendans vormde een spetterend slot van de avond!

Bijzondere maaltijd in de Lutherhof

Spirit Jeugdhulp, voor kinderen, jongeren en gezinnen die in de knel zitten bij het opgroeien.

De Kwekerij Amsterdam, groeiplek voor twintigers.

Lutherhof, zelfstandig beschermd wonen voor jongeren en ouderen aan het Staringplein.