Bahu mem Bahu levert ruim € 24.000 op

De gezamenlijke Nederlandse lutherse actie Bahu mem Bahu - Schouder aan schouder, boten voor Batu, heeft tot nu toe ruim € 24.000 opgeleverd.  Dat is veel meer dan de € 20.000 die de actie in het kader van 500 jaar Reformatie hoopte op te brengen. Van het geld worden door de BNKP, de lutherse kerk van Nias en de Batu-eilanden, twee speedboten voor Batu aangeschaft. Daarnaast zal het geld in de bouw van gemeenschapshuizen worden gestoken. 

De speedboot zoals die nu al in de vaart is. De tweede wordt binnenkort aangekocht
en zal de meest veraf gelegen eilanden gaan bedienen.

Bisschop Tuhoni Telaumbanua van de BNKP is enorm blij met de opbrengst: ‘We zijn met de Nederlandse Lutheranen via het Luthers Genootschap verbonden sinds 1889 tot heden. Het project Bahu mem Bahu geeft ons enorme inspiratie om onze dienst in Gods missie te verbeteren. Met de speedboten kunnen we over zee op de vele eilanden het Evangelie verkondigen. Met de pastoriën kunnen we samen zijn om zo onze gemeenschap met al haar moeilijkheden te dienen. Dank voor jullie vriendschap en liefde. Groet aan onze zusters en broeders in Nederland. Ik wens jullie een vreugdevolle reformatieherdenkingsviering.’

De symbolische cheque met de opbrengst van de actie Bahu mem Bahu wordt in Tello hartelijk in ontvangst genomen. Links voorzitter NLG Praxedis Bouwman), rechts midden Tuhoni Telaumbanua, bisschop van de BNKP. Hij is omringd door de twee superintendenten die de Batu-eilanden onder hun hoede hebben.

Het initiatief voor dit specifiek luthers-brede project voor het Reformatiejaar, van 31 oktober 2016 tot en met 31 oktober 2017, kwam van de Evangelisch-Lutherse Synode, de Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam en het Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending. Praxedis Bouwman bracht als voorzitter van het NLG een bezoek aan de Batu-eilanden en bracht meteen de opbrengst van het lutherse project Bahu mem Bahu naar Tello.

Nederland-Nias-Batu
Nederlandse lutheranen zijn al sinds 1889 betrokken bij Nias en de Batu-eilanden voor de kust van Sumatra, Indonesië. Vanuit die eerste missionarissen (al in 1865), samen met zendelingen van de toenmalige Rheinische Mission, is de BNKP nog steeds een groeiende lutherse kerk met inmiddels 487.000 leden. De BNKP heeft zo’n 1089 gemeentes, ruim 536 predikanten, 691 onderwijzers / preekbevoegden en nog eens 38 vicarissen. Het merendeel van de inwoners van Nias is luthers, de meeste leden van de BNKP zijn Niassers. Maar ook op de Batu-eilanden zijn er zo’n 19.000 lutheranen, in ongeveer vijftig gemeentes.

Batu-eilanden
De Batu-eilanden hebben een gezamenlijke oppervlakte van 1.154 km² en bestaan uit 101 kleine eilanden, waarvan er ongeveer twintig bewoond zijn. Tot de laatste behoren de drie grootste eilanden: Pini met een oppervlakte van 312,7 km², Tanahmasa (344,3 km²) en Tanahbala (467,6 km²). Het bestuurlijk centrum ligt op het eiland Pulau Tello. Traditioneel heeft de bevolking van deze eilanden veel contact met Nias.

Voor de pastorie op het eiland Howia (twee uur per boot van Tello) waar de pastorie onlangs is afgebouwd. De dominee, in gele blouse, woonde tot vijf maanden geleden bij een familie in huis. Dat is met name voor pastorale zorg heel lastig. De eerste ruimte in de pastorie fungeert als vergader- en pastorale ruimte.

Community
Vanwege de enorme verspreiding van de eilanden, de slechte verbinding met Sumatra en de logische betrokkenheid op Nias, worstelen de Batu’ers altijd met logistiek. Logistiek om de (kerk)gemeenschappen op de eilanden met elkaar te verbinden, predikanten (niet genoeg voor iedere gemeente) van het ene eiland naar het andere te krijgen en ook om materieel aan te voeren.

De kerk in Tello, iets hoger op de berg dan waar de oorspronkelijke missiekerk stond. Deze kerk is ter gelegenheid van 100 jaar missie op Batu gebouwd. Zoveel mogelijk dominees en kerkenraadsleden kwamen naar Tello om van het Bahu mem Bahu project te horen en om te vertellen over het leven van hun kerk. (in het midden Praxedis Bouwman, links van haar bisschop Tuhoni Telaumbanua).

Speedboten
Het Nederlands Luthers Genootschap heeft vroeger al eens geholpen om een boot te bouwen, maar die is aan vervanging toe. En één bootis niet genoeg, twee zijn er nodig! Een open ‘speed’ boot, met een zeildak erboven voor het vervoer van mensen (ongeveer 6 personen) en goederen. Dat laatste is weer van belang, omdat inmiddels op de eilanden zogeheten ‘pastorhouses’ (predikantswoningen), die dienen als gemeenschapshuis voor de gemeentes, worden gebouwd. Cement bijvoorbeeld komt met de boot op de eilanden.
Het geld voor de speedboten (€ 6000 per boot) en de pastoriën werd bijeen gebracht door particulieren (15), lutherse gemeenten (22), door de verkoop van Lutherbier en door een fonds.

Op de valreep nog geld overmaken? Dat kan, uiteraard, ‘Semper reformanda’ (We blijven hervormen): NL28INGB0000043360 t.n.v. Nederlands Luthers Genootschap, o.v.v. ‘Bahu mem Bahu’.