Shoulder tot shoulder with Orlando

Voorbede, groet en steun voor LHBT-project lutheranen in Florida

Langzaam maar zeker drong afgelopen zondag de informatie tot ons door: in Orlando, Amerika, vond zondagochtend 12 juni een afschuwelijk drama plaats. Een daad-vol-haat is bijna niet te bevatten op de dag dat we de liefdevolle boodschap van God en de liefde voor elkaar vieren.

In onze gemeenschap verwelkomen we de verschillen tussen mensen, waaronder seksuele diversiteit. We steunen initiatieven die eraan bijdragen dat mensen niet vanwege hun seksuele identiteit in de knel raken. Het vermoorden van mensen om geen andere reden dan dat ze hun seksuele identiteit uiten, vervult ons met diep verdriet.

A.s. zondag, 19 juni staan we in onze Lutherse gemeenschap o.a. in de Oude Lutherse Kerk een week na de aanslag stil bij deze dode medemensen; we branden kaarsjes, staan stil en hijsen de regenboogvlag als teken van verbinding en hoop. Als Lutherse gemeenschap helpen we mensen die zich inzetten voor de LHBT-emancipatie, dichtbij en wereldwijd. Daarom zamelen we die dag extra geld in om onze Lutherse broeders en zusters die zich in Amerika inzetten voor LHBT-emancipatie te ondersteunen. We collecteren er zondag voor in de kerk en vragen uw steun om deze organisatie met een flinke gift te helpen: Lutherans for full participation - reconciling works. http://www.reconcilingworks.org

U kunt ook geld overmaken via NL80 INGB 0004620048 t.n.v. Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam, o.v.v. ‘Orlando’.

Verder hebben we deze week contact opgenomen met Lutheranen in Florida, en in een brief namens de Lutherse gemeenschap in Amsterdam onze gevoelens van medeleven en  verbondenheid benadrukt:

 

To: Reformation Lutheran Church in Orlando
Rev. Robb Cosmas

Dear sisters and brothers in faith,

We have heard of the extremely violent attack which shook up Orlando and your people recently. An action of hate against people with an LHBT-background. In our community we welcome diversity, among which sexual diversity. As Lutheran community in Amsterdam we are convinced that we have to stand shoulder to shoulder with LHBT’s who are involved in our community or living in our city or elsewhere.

In this hour of pain and consternation, we think of you, and want to assure you of our prayers and spiritual support, even though we cannot be close enough to reach out and comfort you in person.
We wish you Gods blessing and hope that you find strength in His presence, even in these darkest of hours.

May our Lord Jesus Christ, who ís the light in and after darkness, be close to you, now and in the time to come.

Blessings,

The Community of the Evangelical-Lutheran Church Amsterdam,
Lieuwe Zoodsma, chairperson of the church council