Noodklok voor kerken Midden-Oosten

‘Wereldwijde’ viering op zaterdagavond 17 september 2016

Op zaterdagavond 17 september 2016 vindt er om 20.00 uur in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui een speciale viering plaats voor de kerk in het Midden-Oosten. Tijdens deze viering staan we live in verbinding met een kerk in Damascus en in Beirut.

Kerk in Actie, onze landelijke diaconale & missionaire organisatie, organiseert van 17 t/m 25 september een actieweek om aandacht te vragen voor de kerken in het Midden-Oosten.

Kerken in o.a. Syrië hebben het moeilijk. Na vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog zijn 12 miljoen van de 18 miljoen Syriërs op drift. Ook de kerken worden zwaar getroffen. Twee derde van hun leden is op de vlucht, weg van geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen.De kerk in het Midden-Oosten houdt de deuren open en biedt slachtoffers hulp met voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze hebben, maar de rek lijkt eruit. Veel meer vluchtelingen kunnen ze niet bergen. Toch houdt de kerk stand, soms tegen beter weten in. Soms voelen ze zich heel alleen. Kerk in Actie luidt daarom de noodklok. Ons gebed en onze steun zijn hard nodig, zodat kerken het daar vol kunnen houden.

We kregen de vraag om mee te werken aan een speciale viering waarin we live in verbinding staan met een kerk in Damascus en in Beirut. Een ‘wereldwijde viering’, gelijktijdig in Nederland en in het Midden-Oosten, met afgestemde liturgie. Dit om zo uitdrukking te geven aan onze verbondenheid. Uiteraard werken we hier graag aan mee.

De dienst zal worden gehouden op zaterdagavond 17 september - start van de actieweek "Versterk de kerk in het Midden-Oosten"- vanaf 20.00 uur in de Oude Lutherse Kerk, Singel 411 / hoek Spui. Voorganger is ds. Marieke Brouwer. Tijdens de dienst zullen ook gasten uit Libanon en Syriërs die in Nederland wonen aanwezig zijn. Van harte welkom om deze viering mee te maken, en zo uitdrukking te geven aan uw verbondenheid met de kerken in het Midden-Oosten.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/actieweek