Kinderen St. Ignatiusschool Paramaribo krijgen een eigen boek

De Diaconie steunt de Stichting Ieder kind een eigen boek, een stichting die aan kinderen in binnen- en buitenland een boek - met hun eigen naam erin! - uitdeelt, om zo het lezen te bevorderen. Immers, goed kunnen lezen is het begin van een succesvolle schoolloopbaan.

Onlangs kregen de leerlingen van de St. Ignatiusschool in Paramaribo het leesboek "Brand in Chocoladestad" uitgereikt. In dit boek spelen zij zelf een belangrijke rol.

De Diaconie steunde dit project in 2015 met € 1.000.

Meer informatie op www.geefeenkinderboek.nl