Bezoek aan 275-jarige

Lutherse Kerk Suriname

Makandra in Lobi - Samen gemeenschap zijn

De Evangelisch-Lutherse Kerk Suriname viert haar 275 jarig bestaan. Onze zusterkerk in Suriname nodigde ons uit om deze bijzondere mijlpaal mee te vieren.

Een citaat uit de uitnodigingsbrief:
"Op 15 november 2016 zal de Evangelisch Lutherse Kerk inSuriname )E.L.K.S.)herdenken dat zij 275 jaar geleden is opgericht en dwars door alle jaren heen het Evangelie van Christus heeft kunnen verkondigen en daardoor velen heeft kunnen inlijven in de familie van Christus. Immers zoals Maarten Luther ooit eens heeft benadrukt is de Genade van God voor iedereen.

Tijdens het uitwisselingsproject Makandra in Lobi november vorig jaar hebben wij het in woord en na terugkeer in geschrift laten weten dat vanwege het verstevigen van de banden met u het ons ook zal verblijden als u aanwezig zou zijn om dit heugelijk feit met ons te vieren in Suriname. U bent van harte uitgenodigd."

In overleg met de Diaconie besloot de Kerkenraad van harte een afvaardiging te sturen. De delegatie bestaat uit Sylvia Blackson (tot voor kort ouderling in Zuidoost), Meta van Schaik (Haarlem en vice-voorzitter Diaconie), Janice van der Wees (diaken in Zuidoost) en Bianca Gallant (Oude Lutherse Kerk en  secretaris van de Diaconie). In de afgelopen periode zijn de banden met Suriname weer extra aangehaald o.a. via het programma Makandra in Lobi ('Samen gemeenschap zijn'), waarbij een delegatie uit Paramaribo in het najaar van 2015 Luthers Amsterdam bezocht.

Delegatie op weg naar Suriname:
Meta van Schaik, Janice van der Wees en Sylvia Blackson. Foto: Bianca Gallant.

De delegatie neemt deel aan de festiviteiten, brengt namens Luthers Amsterdam de groeten over, zal een cadeau aanbieden en bespreekt ook de mogelijkheden voor intensivering van de samenwerking, onder meer op diaconaal gebied.