Scholenproject Thailand

Onze oud-diaken Paul Toorenburgh is op dit moment (begin mei 2015) in Thailand en zet zich daar in voor een scholenproject. Vanuit ons Diaconie-Weeshuisfonds steunen we dit kleinschalige project dat door hem gecoördineerd wordt.


Paul Toorenburgh (links) overhandigt enkele SMART-tv's in ThailandPaul Torenburgh (links) overhandigt enkele SMART-tv's aan de school in Mae Taeng.

Paul ‘live’ vanuit Thailand: 'Op dit moment ben ik bezig met een schooltje in een van de dorpjes van Mae Taeng, gelegen in de heuvels/bergen ten noorden van Chiang Mai. Het is een zeer arme gemeenschap van voornamelijk rijstverbouwers. De kinderen krijgen thuis vaak niet voldoende te eten, zodat de school dat tussen de middag moet aanvullen.

Ik ben bezig om ervoor te zorgen dat iedere klas een nieuwe SMART-tv krijgt. Hiermee kunnen de leraren lesprogramma's van de overheid downloaden voor de kinderen. Ook kunnen ze op deze manier, en daar was het oorspronkelijk voor bedoeld, Engelse lessen downloaden met een goede uitspraak.
Het niveau van het onderwijs is niet erg hoog, zeker niet in de afgelegen dorpjes. En het is zo belangrijk dat de kinderen goed onderwijs krijgen.

Met het geld van het Evangelisch-Luthers Diaconie Weeshuis (ELDW) kan ik weer 2 SMART-tv's kopen voor de school.'