Opbrengst Diaconale Adventsactie 2014
"Bewaar de aarde" bijna € 8.500

Met Advent vroegen we uw aandacht voor drie projecten van hoop en verwachting voor het behoud van de Schepping. Mede dankzij uw giften kunnen Constancia en haar familie uit Bolivia groente verbouwen. De Diaconale Adventsactie bracht bijna € 8.500 op, voor Sartawi, acties rond klimaatverandering, en het project 'Plek onder de zon'.

*Sartawi: sta op en kom in beweging. ‘Sartawi’ is het duurzame landbouwprogramma van de Lutherse kerk in Bolivia. Boeren op de Boliviaanse Hoogvlakte leren hoe ze met minder water en schraler wordende grond toch duurzaam in hun onderhoud kunnen blijven voorzien.

Foto: Kerk in Actie.

*Lutherse jongeren maken zich hard voor de schepping. Via de Lutherse Wereldfederatie praten jongeren op wereldschaal mee over klimaatverandering. O.a. bij de klimaatconferentie van de Verenigde Naties, in december in Peru. Uit onze gemeente doet Amber Arnoldus mee.Jongeren tijdens de VN-Klimaattop in december 2014 in Lima, Peru

*Plek onder de zon. ‘Slechts de adem van lerende kinderen houdt de wereld in stand' (Talmoed). Via het project  ‘Plek onder de zon’ onderwijzen we leerlingen van Amsterdamse en Amstelveense basisscholen over de mogelijkheden van zonne-energie en leren ze over duurzaam leven.

Kinderen tijdens de afsluiting van het project Plek onder de zon , juni 2014.

Hartelijk dank aan iedereen die de Diaconale Adventsactie steunde!