Makandra in Lobi -
Samen gemeenschap zijn

Op 25 november 2015 is het veertig jaar geleden dat Suriname onafhankelijk werd van Nederland.  Op die datum vieren de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam en de Evangelisch Lutherse Gemeente in Suriname samen feest. Met het symposium ‘ Makandra in Lobi, samen gemeenschap zijn’ worden de oude banden tussen beide gemeentes bevestigd.

Vanuit de Evangelisch Lutherse Gemeente in Paramaribo komt een delegatie over om de banden moederkerk- dochterkerk te verstevigen. De delegatie zal terugblikken op 40 jaar kerk zijn in Suriname.

In twee bijdragen wordt de integratie van Surinamers in Nederland besproken en worden lijnen getrokken naar de toekomst. 

Sprekers zijn drs. Robert Ramdas, voorzitter Comité Brasa Dei en Professor Michiel van Kempen, hoogleraar Universiteit van Amsterdam, bijzondere leerstoel Nederlands Caribische Letteren. Gespreksleider is dr Egbert Boeker, emeritus hoogleraar VU, Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, vierplek Oude Lutherse Kerk. 

De avond wordt muzikaal ondersteund door Jennifer Norden, Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, vierplek Zuid-Oost en door Rafael van Ommeren, organist uit Paramaribo.

Iedereen is ook van harte welkom bij de vesper voorafgaand aan het symposium, om 18.00 uur, en bij de gezamenlijke maaltijd na de vesper. Opgeven voor de vesper en maaltijd: jvanderwees@msn.com (uiterlijk 22-11-2015).

Datum: Woensdag 25 november 2015
Plaats: Oude Lutherse Kerk, Spui/ Singel 411, Amsterdam (tram 1, 2, 5)
Aanvang symposium: 20.00 uur.
Einde symposium 21.30 uur

18.00 uur Vesper in de Trouwzaal van de Oude Lutherse Kerk
18.40 uur Ontmoeting en samen eten in de Tetterodezaal
19.30 uur Inloop met koffie en thee en een feestelijk koekje ’40 jaar’, Kerkzaal, Spui/ Singel 411. Orgelspel Rafael van Ommeren

20.00 uur Opening symposium ‘Makandra in Lobi’ door Bianca Gallant, initiatiefnemer en lid van de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam.

21.30 uur Napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

De ingang voor de  Trouwzaal/ Tetterodezaal  is Handboogstraat nr. 6 (achter de kerk)

Hebt u interesse in het onderwerp van de avond dan bent u hartelijk welkom!  

Adres Oude Lutherse Kerk: Singel 411
De toegang is gratis.

Wilt u een gift geven: ABNAMRO 54.36.29.945 t.n.v.
College van Kerkrentmeesters o.v.v. partnerweek Suriname. 

Inlichtingen: Mw. B. Gallant: bmgallant@hotmail.com

www.luthersamsterdam.nl

www.diaconie.com 

Vieringen in het kader van het  vernieuwen van de  relatie
met de Maarten Lutherkerk Paramaribo:                                                                      
Zondag 22 november 2015 om 10.30 uur in De Nieuwe Stad Luthuliplein 11, Amsterdam ZuidOost

Zondag 29-11-2015 om 10.30u in de Oude Lutherse kerk op het Spui/ Singel 411, Amsterdam Centrum.