De Lutherhof en de verhuurdersheffing

De verhuurdersheffing dreigt rampzalige gevolgen te krijgen voor de vaak eeuwenoude hofjes. Bijvoorbeeld voor de Lutherhof aan het Staringplein. Hofjes hebben een sociale doelstelling, maken geen winst en willen de huren zo laag mogelijk houden.

Maar de hofjes komen door de verhuurdersheffing in een onmogelijke positie. Zie de reportage op AT5.