Digitale hulpverlening bij Spirit - mediawijs in contact met cliënten

Het Luthers Weeshuis is onderdeel van de Diaconie. Via het Weeshuisfonds steunen we jeugdzorgprojecten in Nederland en wereldwijd, zoals bijvoorbeeld het onlinehulproject van Spirit in Amsterdam. In het volgende vertelt Spirit zelf meer over dit project:

'Leven zonder sociale media niet denkbaar
80% van de 16 jarigen heeft een mobiel telefoon met internet. Een leven zonder sociale media en smartphones is bijna niet meer denkbaar voor jongeren. Zij gebruiken het in hun contact met leeftijdsgenoten en om zichzelf naar anderen te presenteren. Jongeren vertellen soms sneller een situatie die ze dwars zit en kunnen meer zichzelf zijn dan bij face-to face contact.

Uw bijdrage – onze investering
Spirit vindt het belangrijk om contact te (onder)houden met jongeren en gezinnen en hen te ondersteunen. Goede bereikbaarheid van de hulpverlener, laagdrempeligheid in het contact en een goede aansluiting bij de leefwereld van ouders en kinderen is uitermate belangrijk. Dit draagt bij aan de effectiviteit en efficiëntie van de hulp. Online zijn er diverse mogelijkheden. Om die reden heeft Spirit de laatste jaren actief ingezet op de digitale hulverlening. Dankzij uw financiële bijdrage kon Spirit extra investeren in het belangrijke online contact met onze cliënten. Hierdoor werd het de afgelopen jaren een vast onderdeel van het hulpverleningstraject.

Onderstaand een beknopt overzicht van de ontwikkelingen op dit vlak, die mede mogelijk zijn gemaakt door uw gulle donatie.  

Mediawijze hulpverleners
In 2009 hebben we uw donatie gebruikt voor het mediawijs maken van onze medewerkers. Medewerkers kregen een training ‘online chatten’ volgens de beproefde methodiek van de Kindertelefoon. Eenmaal getraind, nodigen de hulpverleners hun cliënten uit om naast het reguliere contact via een speciaal daarvoor gebouwde en beveiligde chatomgeving contact te hebben en onderhouden. Hierdoor ontstaat een mooie mix van ambulante en online hulp. Het online chatten slaat met name aan bij meisjes met internaliserende problematiek en ouders die na hun werk in de avonduren graag nog even stoom afblazen en actuele opvoedvragen willen stellen.

Laagdrempelig ervaringen delen

In 2011 hebben we naast de beveiligde chatwebsite, ook ingezet op andere manieren van online communiceren. We willen vindbaar zijn waar onze cliënten online zijn: Facebook, WhatsApp, etc. Medewerkers installeerden WhatsApp en gingen ook via deze weg communiceren met jongeren en gezinnen.
Medewerkers merken dat  jongeren hen veel meer op de hoogte houden en makkelijker ervaringen met hen delen. Hulpverlener:’Een jongere hield mij op de hoogte van zijn sollicitaties. Ik kon zo alle stappen volgen. En haar ook aanmoedigen. Het was leuk om uiteindelijk te horen dat zij de baan kreeg!’ Ook heftige persoonlijke ervaringen lijken makkelijker gedeeld te worden via deze weg dan in het ‘face-to face contact.

In gesprek over sociale media
Met regelmaat organiseert Spirit het Social Media cafe. Medewerkers krijgen daar de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over het gebruik van sociale media en maken elkaar mediawijs. Voor hulpverleners blijkt het daarna ook makkelijker om ouders/opvoeders te adviseren op het gebied van sociale media.  Het internet en de sociale media brengt nieuwe risico’s met zich mee en deze hebben effect op het opgroeien en opvoeden van kinderen. Het vergroten van de weerbaarheid van kinderen ten aanzien van deze risico’s is dus van groot belang. Spirit ziet het als haar taak om te signaleren, maar ook om ouders/opvoeders en jongeren hierin te ondersteunen en scholen.

Meer regie door online toepassingen
Spirit heeft vanaf 2012 een pro-actieve rol in het ontstaan van gemeentelijke proeftuinen en (landelijke) consortia die experimenteren met zelfregie en eigen beheer van dossiers. Dit gebeurt allemaal via online toepassingen. Cliënten hebben hierdoor meer de regie en de samenwerking tussen hulpverleners wordt verder ondersteund. 
Zelfsturing binnen Spirit zorgt vanaf 2013 voor een nieuwe kijk op interne communicatie en verantwoordelijkheden. De keuze voor een sociaal intranet (kort gezegd een zakelijk facebook voor intern gebruik) past bij de nieuwe organisatie. Medewerkers delen ervaringen, zoeken elkaar online op om samen te werken en belangrijke informatie wordt via dit sociale netwerk met elkaar gedeeld. Het werken met dit intranet past ook bij onze doelstelling: Mediawijs in ons contact met cliënten: ‘practice what you preach’. 

Voorbeeld uit de praktijk: Laagdrempelig contact via chat en app
Ook Qpido het seksespecifiek expertisecentrum heeft dankzij uw bijdrage een stap vooruit kunnen zetten.  Petra Hoeve, accountmanager Qpido: ‘Wij kunnen niet meer zonder deze online mogelijkheden. Het is een laagdrempelige manier voor jongeren om hun vragen voor te leggen. En die vragen gaan van: ‘Ik kan niet kiezen tussen twee jongens’ tot ‘Ik ben verkracht en ik zoek lotgenoten’.
Dit contact geeft Qpido de mogelijkheid om naar jongeren te luisteren, zelf een hulpverleningstraject met hen te starten of hen soms door te verwijzen naar andere organisaties zoals GGZ of zedenpolitie.’  Medewerkers van Qpido zijn een paar keer per week via de online chat bereikbaar voor jongeren met vragen over liefdes, relaties en grenzen. Naast het chatten wordt er ook regelmatig ge-appt (via WhatsApp) met jongeren. Qpido zet beide middelen actief naast elkaar in:’Het past bij onze manier van hulpverlenen. We willen dat jongeren eenvoudig, overal en altijd met ons in gesprek kunnen gaan over liefde, relaties en grenzen. Hierdoor kunnen ze snel verder geholpen worden en staan ze er niet alleen voor.’

Aansluiten bij de ontwikkelingen
Dit jaar kan Spirit dankzij u  een beveiligde internetomgeving creëren voor jongeren in Justitiële Jeugdinrichting Amsterbaken en behandelcentrum JeugdzorgPlus de Koppeling. Zodat zij leren omgaan met de nieuwe manieren van communicatie. Dit is nodig omdat zij die mogelijkheid soms jaren niet hebben gehad en geen mobiele telefoons tot hun beschikking hadden. Wij willen hen de mogelijkheid bieden om mediawijs in de maatschappij terug te keren.   

Met heel veel dank
Beveiligde internet omgeving, mediawijze medewerkers, sociaal intranet, WhatsApp, Facebook, chat, en nog veel meer…. Voor Spirit blijft het mogelijk om, mede dankzij uw gift, aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de sociale media. Wij willen u dan ook van harte bedanken. Wij kunnen hierdoor zo goed mogelijk in contact blijven met onze jongeren en gezinnen en hen de hulp te bieden die zij nodig hebben.'