"We refuse to be enemies"

Met de aanslag in Parijs op ons netvlies richtten we onze etalage in. ‘We refuse to be enemies’ (we weigeren vijanden te zijn) is het motto van de Palestijnse Lutherse boer Daoud Nassar, van onze partnerorganisatie Tent of Nations bij Bethlehem.

We roepen elkaar op om het goede te bewaren. Om op te komen voor een vrije en open samenleving. En om ons – Joden, Christenen en Moslims en alle andere mensen van goede wil - niet uit elkaar te laten drijven, maar elkaar vast te houden in het onverzettelijk werken aan vrede, rechtvaardigheid en barmhartigheid.