Verkennersgroep coöperatieve zorgvormen

In opdracht van de Diaconie is er een Verkennersgroep Ouderenzorg ingesteld, welke onderzoekt hoe we als Diaconie kunnen inspelen op de (komende) veranderingen in de zorg.

Er zal meer (mantel)zorg gevraagd worden van het persoonlijke netwerk van mensen die zorg nodig hebben. Met name mensen die een klein netwerk hebben, oud(er) én ziek zijn, kunnen in de nabije toekomst vaker tegen zorgvragen aanlopen waar ze zelf niet uitkomen. We zien nu al dat er op de diakenen en / of bestuurders van de hofjes meer zorgvragen afkomen. En die zorgvragen zullen toenemen.

De verkennersgroep inventariseert momenteel samen met de Brandpunten en de Hofjes hoeveel mensen dit betreft, en om welke zorgvragen het gaat. We hebben dan niet alleen aandacht voor leden van de Lutherse gemeente, maar ook voor anderen met wie we in het diaconale netwerk contact hebben.

Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, of mee wilt denken, neem dan gerust contact op met diaconaal werker Sofia Nap, s.nap@diaconie.com, tel. 020-4044708.