Sint Maarten in de Maasstraat

Op 11 november, het feest van "diaconale heilige" Sint Maarten, bezochten zo'n 25 kinderen diaconaal centrum 'In de Zwaan' aan de Maasstraat en zongen de mooiste liedjes. Vaak konden ze precies vertellen dat Sint Maarten om de armen gaf: hij sneed immers met een zwaard zijn mantel doormidden om de helft aan een bedelaar te geven. En anders konden we de kinderen met behulp van de etalage, die rond het thema was ingericht, even een steuntje in de rug geven.

Lees verder over het Sint Maartensfeest.