Op excursie naar diaconale werkgroepen

Om zicht te krijgen op alternatieve en diaconale gebruiksmogelijkheden van kerkgebouwen gaat de diaconie momenteel op verkenningstournee.

We bezochten al projecten in Den Haag (STEK, Oase en Bethelkapel) en voerden een gesprek met het Kleiklooster in Zuidoost.

Op 28 april a.s. bezoeken we vanaf 18.00 uur Eltheto (Amsterdam Oost). Belangstelling om mee te gaan? Bel even met Hanne Wilzing tel. 020-4044708 of 06-51340442.