Bless: Diaconaal bezoek uit Egypte

De Lutherse diaconie van Amsterdam steunt al jaren het werk van BLESS: kerkelijk diaconaal werk van de Koptisch Orthodoxe kerk in Egypte. We zijn dan ook blij en vereerd dat een delegatie uit Egypte op 26 mei een bezoek zal brengen aan de Diaconie van de ELGA.

De mensen van Bless zijn een week te gast bij Kerk in Actie, en worden in o.a. Laren, Bloemendaal en Koudekerke ontvangen. Het is fijn als zo de mensen en projecten waar we mee verbonden zijn een gezicht krijgen, en we hen gastvrij kunnen ontvangen om met elkaar in gesprek te gaan.

Op maandag 26 mei zal de delegatie een middag en avond in Amsterdam zijn. We willen iedereen die mee wil luisteren, vragen wil stellen of iets te vertellen heeft van harte uitnodigen om mee de gezamenlijke maaltijd te gebruiken. Er is vast veel te leren en ervaren! Vanaf 18.00 uur zijn jullie van harte welkom, plaats wordt nog bekend gemaakt. Om ongeveer 20.00 uur reizen de Egyptische collega’s weer verder naar hun logeeradres in Bloemendaal.

Graag i.v.m. de noodzakelijke inkopen vóór vrijdag 23 mei een berichtje aan Marjan Bosch, diaconaal werker Amstelveen: m.bosch@diaconie.com of 06-51969077.


Dat het werk van BLESS letterlijk een zegen is voor arme Egyptenaren blijkt uit de rapportages die ons onder ogen komen, en die o.a. te lezen zijn op de website van Kerk in Actie (http://www.kerkinactie.nl/projecten/diaconaat-en-armoedebestrijding-koptisch-orthodoxe-kerk ). Boeren in kleine dorpen op het platteland van Egypte worden geholpen om hun gemeenschap verder te ontwikkelen, met name op gebieden als basisgezondheidszorg, economische ontwikkeling, educatie van kinderen en jongeren, plattelandsontwikkeling en vrouwenwerk. Door in de deelnemende dorpen op deze thema’s vooruitgang te boeken en de boeren ook te leren om het werk voort te zetten na het vertrek van Bless, zal het Egyptische platteland zich in gestaag tempo kunnen ontwikkelen. Elke drie jaar zijn namelijk weer 30 nieuwe dorpen aan de beurt. Er wordt lokaal kader opgeleid, er wordt kennis omtrent fondswerving ontwikkeld, en de projecten blijven gemonitord.

Wat: Bezoek Bless aan Amsterdam, ontmoeting & gezamenlijk maaltijd;
Tijd: Maandag 26 mei, 18.00 - 20.00 uur;
Waar:
Wordt nog bekend gemaakt;
Opgave: voor 23 mei bij Marjan Bosch, diaconaal werker Kopje Thee Plus Amstelveen, m.bosch@diaconie.com, tel. 06-51969077.