Bisschop die wegen baant

Op maandag 26 mei 2014 werd de Lutherse Diaconie vereerd met een bezoek van Bisschop Youannes van de Koptisch-orthodoxe kerk uit Egypte, vergezeld door Georges Hanna, coördinator van het project Bless.

Al gedurende een aantal jaren wordt Bless als project van Kerk in Actie gesteund door collectes en gebed vanuit de Lutherse Gemeente Amsterdam. Maar behalve die financiële steun vinden we het belangrijk om ook echt contact te onderhouden met mensen uit de Wereldkerk. Om de verhalen uit de eerste hand te horen, gastvrijheid te verlenen en de werkelijke wederkerigheid gestalte te geven.

We ontvingen het gezelschap, overgedragen door diakenen van de Protestantse Gemeente Laren en Eemnes, in Diaconaal Centrum "In de Zwaan". Thee, koffie en baklava, maar vooral het voorstellen aan elkaar maakte al veel tongen los: de overeenkomst in namen van (Bisschop) You(h)annes en Hanne (Wilzing, algemeen secretaris van de Diaconie) en meneer Hanna (van Bless) smeedt een band. Herkenbare bronnen delen we. Later in de Oude Lutherse Kerk past ook rondleider Wim Bos nog in de rij, met Johannes als tweede naam. Die volgens hem de betekenis ‘rechterhand van God’ en volgens de bisschop ‘barmhartige gever’ heeft. Allemaal passend voor deze heren die de liefde van God gestalte geven op de wereld.


Wim Bos geeft uitleg over de Lutherse Gemeente en de Oude Lutherse kerk
aan bisschop Youannes, tolk/vertaler/chauffeur Amyan Mazeer en
coördinator van Bless Georges Hanna (v.l.n.r.)
.


Maaltijd met enkele gemeenteleden.


Viering en ontmoeting in de Maarten Luther Kerk, v.l.n.r. bisschop Youannes, ds. Andreas Wöhle, tolk/vertaler/chauffeur Amyan Mazeer en coördinator van Bless Georges Hanna.

Het project Bless ontwikkelt dorpen op het Egyptische platteland op inspirerende wijze. Een dorp waar extreme armoede heerst wordt geselecteerd waarna een intensieve fase van inventariseren van de behoeften volgt. Wat hebben jullie nodig als het gaat om voorzieningen voor water, sanitair, wonen, onderwijs, gezondheidszorg,  infrastructuur? In een periode van drie tot vijf jaar wordt hier vervolgens aan gewerkt. Zo zijn al 80 dorpen in het Bless-programma opgenomen, die na die eerste jaren hun eigen ontwikkeling verder vorm kunnen geven. Bisschop Youannes is directeur van Bless, en in ieder dorp is er ook een actieve pastor die meewerkt. Het gaat om de ontwikkeling van ‘hearts, minds, pockets and environment’ aldus de bisschop. Ontwikkeling van mensen, omgeving én economie. Het is belangrijk dat de mensen boven het bestaansminimum uitkomen. Een voorbeeld is een dorp waar eerst alleen voor eigen gebruik wat rijst, tarwe en klaver werd verbouwd, wat dankzij dit programma werd uitgebreid met bonen en tomaten. Na verloop van tijd hadden ze genoeg tomaten om op de lokale markt te verkopen, later konden ze exporteren en nu wordt er een fabriek gebouwd om tomatenpuree te produceren.

Ook analfabetisme wordt bestreden, op dit moment is 40% van de Egyptenaren analfabeet. Een mooi verhaal vertelden ze over een vrouw van 68 die leerde lezen en schrijven, en nu graag verder wil studeren.

De aanleg van 500 meter weg naar de hoofdweg legde een connectie tussen een dorp en de wereld en het leven, waardoor school, ziekenhuis en andere voorzieningen beter bereikbaar zijn en de perspectieven van de dorpsbewoners kantelen. Onvoorstelbaar voor ons in een land waar niemand meer onvrijwillig aan een ezelpad woont, maar we ons eerder afvragen waarom alles geasfalteerd moet worden.

Ook de Nederlandse Koptisch-orthodoxe gemeente heeft de bisschop gastvrij ontvangen. Hij overnachtte in hun guesthouse in Amsterdam Noord aan het Mosplein, en werd begeleid door een broeder die al dertig jaar in Nederland woont. Fijn dat hij als chauffeur en tolk bruggen kon slaan en hielp elkaar te verstaan! Hij bracht ze van de Werelddag van Kerk in Aktie in De Glind via Laren/Eemnes naar Amsterdam, naar Bloemendaal en naar Kapelle. Onderweg deelde de bisschop gul cadeautjes uit, koptische kruisen, en een boekje van eigen hand over de goddelijke liefde die het hart ‘besnijdt’ (uit Hooglied 2:5).

Hoopgevend was het vooral dat Bisschop Youannes zo optimistisch is over de toekomst van Egypte. De revolutie van vorig jaar die de Moslim Broederschap de macht ontnam heeft ruimte gemaakt voor nieuwe contacten en initiatieven van moslims en christenen samen. Het was goed om dat met eigen ogen en oren mee te krijgen, en meer te kunnen doen dan geld geven alleen. Zoals Hanne Wilzing het tot slot verwoordde: ‘U zegt wel bisschop dat er drie lagen zijn, die van de rijke mensen, Kerk in Actie en de laatste laag van Bless en de ontvangers van het geld in de dorpen, maar wij zijn in sommige opzichten ook arm. En vandaag zijn wij weer ontvangers geworden. We zijn dankbaar voor de verhalen en voor dit contact.’

En zo is het.

Marjan Bosch.