Vreemdelingen in ons midden

De Diaconie zet zich – samen met anderen - op vele manieren in voor vreemdelingen in ons midden. Naast helpen is diaconaat ook stemgeven. Bv. door middel van deelname in de wakes bij de vreemdelingengevangenis Schiphol en tijdens de demonstratie op zaterdag 23 maart op het Museumplein.

Samen met anderen zetten we ons als Diaconie en Lutherse Gemeente op allerlei manieren in voor de vreemdelingen in ons midden. Bijvoorbeeld door middel van deelname in het Wereldhuis en Stap Verder, steun aan WOU (juridische begeleiding en opvang), Kruispost (medisch werk) en de opvanggemeenschappen het Jeannette Noëlhuis en het Harriët Tubmanhuis. Ook in ons Gasthuis ‘In de Roos’ vangen we regelmatig tijdelijk vreemdelingen op. Ook investeren we in  terugkeerprojecten. Verder coördineren we de kapelgroep in de vreemdelingengevangenis op Schiphol en waren we betrokken bij de wakes bij de poort van het detentiecentrum op Schiphol zoals zondag 17 maart jl., en we waren aanwezig op de demonstratie op 23 maart tegen vreemdelingen op straat en in de cel. Meer informatie over de wakes op www.schipholwakes.nl.


Protest tegen vreemdelingen op straat.

Zo zitten er in ons diaconale werk twee aspecten:
1. Persoonlijke bijstand aan vreemdelingen: menselijke aandacht, noodhulp, advies, ademplek bieden en eventueel ondersteuning bij terugkeer.
2. Waar nodig protest, bv. tegen het beleid om vreemdelingen die niet uitzetbaar zijn op straat te zetten of gevangen te zetten.