Succes Diaconale Adventsactie

Met de diaconale actie ‘Midden onder ons’ vroeg de Diaconie aandacht voor mensen in de klem in onze eigen stad. We zamelden in de Adventsperiode aandacht en geld in voor het Gasthuis ‘In de Roos’, voor het diaconale werk voor vreemdelingen die gevangen zitten op Schiphol en voor ons Werken-aan-Werk-project.

Alleen al de mailing aan gemeenteleden bracht tot nog toe € 6.475,50 op. Daar komen de opbrengsten van de collecten en de adventskramen nog bij. De diakenen en vrijwilligers verkochten ook vele liters fairtrade-olijfolie uit de Palestijnse gebieden en houtsnijwerk uit Bethlehem. Totale opbrengst van de Adventsactie is nu € 7.818.

We willen alle vrijwilligers, en iedereen die de actie steunde hartelijk danken voor de inzet.