"Nieuw leven" - actie veertigdagentijd

Op aswoensdag 13 februari begint de veertigdagentijd: tijd van bezinning, inkeer en inzet voor de naaste. Zo gaan we op weg naar Pasen. Kerk in Actie steunt dit met de jaarlijkse 40-dagenactie.

Dit jaar is het thema ‘Nieuw Leven’. Kerken in het hele land haken in, en ook in Amsterdam doen we mee. Elke week staat een diaconaal project in Nederland of wereldwijd centraal. In de kerkdiensten besteden we er aandacht aan, maar ook door-de-week, en de kinderen kunnen meedoen met een spaardoosje.
Lees verder.