Jongeren pleitbezorgers voor
rechtvaardig klimaatbeleid

Unieke voorbereiding Lutherse Wereld Federatie op
VN klimaattop COP 19 in Warschau van 11 – 22 november 2013

Zeven jonge mensen van 18 – 30 jaar, van verschillende continenten, door hun lidkerken voorgedragen en door de Lutherse Wereld Federatie benoemd, zijn met een intensieve online training klaar gestoomd om actief deel te nemen aan de klimaattop in Warschau.

Als eerste stond online kennismaking met elkaar en met hun mentoren op de agenda. Zij ontvingen een basistraining voor hun werk tijdens de klimaattop, waarna de taken werden verdeeld. Vervolgens werd online training gegeven voor de ontwikkeling van een kleinschalig project in hun eigen context. Tussendoor stonden zij in contact met jonge ‘Klimaat Mentoren’ van de LWF-delegatie van vorig jaar. E-mailmateriaal gaf hun inzicht in het werk en het beleid van de LWF ten aanzien van rechtvaardig klimaatbeleid.

Op 26 oktober hebben de jongeren actief deelgenomen aan de Virtuele LWF Jeugd Conferentie ‘Een online reis naar klimaatgerechtigheid’: een real-time-game van 12 uur spelen en winnen. Meer dan 400 spelers wereldwijd namen deel. Twaalf jonge sprekers uit de LWF-gemeenschap en daarbuiten lieten hen ontdekken wat werken voor rechtvaardig klimaatbeleid inhoudt. Daarna konden de spelers, om klimaatexpert te worden, hun eigen ideeën spuien en met elkaar samenwerken of tegen elkaar spelen. Voor het beantwoorden van quizvragen, opperen van ideeën aan de delegatie naar de klimaattop in Warschau en voor de interactie over ideeën van anderen, werden punten gegeven. Tenslotte sloot de tweedaagse voorbereidende vergadering in Warschau, van 9 – 11 november,  met strategiebepaling en kennismaking met lokale partners, de voorbereiding af.                                                                                                                    

Deze uitdagende online training van de jeugddelegatie naar de COP 19 bouwt voort op eerdere ervaringen van de LWF met het gericht inzetten van jeugdgedelegeerden op wereldniveau. Alle  jongeren die deelnemen aan de COP 19 in Warschau verplichten zich tot terugrapportage in hun eigen kerk. Zij krijgen support bij het realiseren van een kleinschalig project m.b.t. klimaat en belangenbehartiging in hun thuissituatie, te weten een online follow-up bijeenkomst, en € 400.-- startsubsidie bij het overleggen van een projectplan en budget.

Na de LWF Assemblee in Stuttgart in 2011 waar de nadruk lag op duurzaamheid en ecologische gerechtigheid heeft de LWF vooral jonge mensen binnen haar gemeenschap actief bij deze onderwerpen betrokken. Hoe belangrijk het werken aan verantwoord en rechtvaardig klimaatbeleid is, behoeft na de tyfoon die de Filippijnen heeft getroffen geen betoog. Een groot aantal experts is het erover eens, dat dergelijke rampen steeds vaker mede het gevolg zijn van menselijk handelen. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is lid van de Lutherse Wereld Federatie en via Kerk in Actie en ICCO personeel en financieel een zeer belangrijke en betrouwbare partner van o.a. ACT en LWF.  KerkinActie/ICCO stuurt ook een afvaardiging naar de COP 19 in Warschau. Uiteraard is deze op de hoogte van de aanwezigheid van de (jeugd-)delegatie van de LWF, en de afvaardiging zal zeker met haar en met andere oecumenische partners  contact zoeken.

En, wie weet, wordt bij de volgende klimaattop een vertegenwoordiger uit Nederland lid van de LWF-jongerendelegatie!

An van der Sluis – Reuvers,
Werkgroep Buitenland Diaconie ELGA / Adviseur LWF Council.

NB: Onze Diaconie heeft € 2.500.-- bijgedragen aan de reiskosten van één van de leden van de LWF-jongerendelegatie in Warschau!