Vredeszondag 2012

Het motto van de Vredesweek dit jaar, van 15 t/m 23 september, is "Powered by peace" (Gedreven door vrede). Grondstoffen als olie, steenkool en goud zijn vaak de oorzaak van geweld en onrecht in plaats van een bron van welvaart en vrede.

Opbrengsten uit grondstoffen komen vaak niet ten goede aan armoedebestrijding, maar worden gedeeltelijk besteed aan het leger, of komen zelfs terecht bij rebellengroepen en criminelen. Op deze manier ontstaan nieuwe conflicten en worden lopende conflicten in stand gehouden.

In deze Vredesweek wordt hiervoor aandacht gevraagd.

In Luthers Amsterdam wordt de Vredeszondag gevierd op zondag 16 september. De opbrengst van de collecte op die dag is bestemd voor diaconale vredesprojecten.

Lees verder voor meer informatie over de Vredesweek 2012.