"Plek onder de zon" van start

In januari 2012 gaat het milieu-project voor Amsterdamse basisscholen ‘Plek onder de zon’ van start. In het project staat zonne-energie dichtbij en ver weg centraal. Het project is een initiatief van het Amsterdams Natuur- en Milieu Educatie Centrum, Picosol, woningcoöperatie de Alliantie en de Lutherse Diaconie. Er doen 17 groepen van basisscholen uit heel Amsterdam mee.

Ofschoon er maar twaalf groepen in konden schrijven, meldden zich in korte tijd al zeventien bovenbouwgroepen aan. Besloten werd om alle zeventien groepen in de gelegenheid te stellen om mee te doen.

Buurmeisje Skan en haar vriendin Janin uit Stuttgart richtten alvast de etalage van ‘In de zwaan’ (het Diaconaal Bureau aan de Maasstraat) in met onder meer de zonnebloemen die de leerlingen van de deelnemende scholen straks gaan maken.

Buurmeisje Skan voor "haar" etalage
Buurmeisje Skan voor de etalage die ze samen met vriendin Janin maakte.
Foto: Hanne Wilzing.

Zonne-energie: in ontwikkelingslanden en in de eigen straat
In het project ontdekken leerlingen de kracht van de zon. Leerlingen zetten zelf een zonnebloem in elkaar, die beweegt op zonne-energie. Ze leren hoe zonne-energie juist in ontwikkelingslanden – met als voorbeeld Cambodja -  het verschil kan maken. En ze onderzoeken hoe in Amsterdam, misschien wel in hun eigen straat, zonne-energie wordt opgewekt en bijdraagt aan het verminderen van CO2-uitstoot. Op 21 juni presenteren alle scholen wat ze geleerd hebben tijdens een feestelijke afsluiting in de Oude Lutherse Kerk op het Spui.

Bijzondere samenwerking
Het in eerste instantie driejarige project is een initiatief van het Amsterdams Natuur- en Milieu Educatie Centrum, ontwikkelingsorganisatie Pico Sol, woningcorporatie de Alliantie en de Lutherse Diaconie. De organisaties vonden elkaar op het inzicht dat werken aan duurzaamheid alleen succesvol is als je dat samen met anderen doet. En dat lerende schoolkinderen het verschil kunnen maken in de zorg voor onze aarde.