Nieuwe groep jongeren Mission House

Op 9 september verwelkomden we tijdens de kerkdienst in de Oude Lutherse Kerk de nieuwe jongeren van het Mission House. Elf jongeren uit o.a. Polen, Litouwen, Hongarije, Duitsland, Spanje, België en Engeland beginnen aan hun diaconaal jaar in Amsterdam.

Ze doen mee in diaconale projecten als het Wereldhuis, Oudezijds100, Straatwerk, Kopje Thee+ etc. Het motto van het Mission House is: ‘Where Word and action meet’.

In de dienst stelden de jongeren zich voor. Philip Timson uit Engeland vertelde: ‘Ik wil mensen dienen, en iets uitvinden over m’n eigen toekomst’. Vanuit de lutherse kerk in Polen doet Gregorz Czajka uit Krakau mee. Mede in verband met onze 30-jarige samenwerking met de Lutheranen in Polen (Warschau) vinden we dat extra verheugend.  

De groep jongeren van het Mission House
De nieuwe groep van het Mission House met diaken Co Engberts (rechts) voor de Oude Lutherse Kerk

Ds. Marieke Brouwer gaf de jongeren de zegen. De Diaconie steunt het Mission House en uiteraard was ook de collecte deze zondag voor dit doel bestemd. Meer informatie op www.missionhouse.nl