Lintjes in luthers Amsterdam

Op vrijdag 27 april kreeg diaken en voorzitter van de Kerkenraad An van der Sluis-Reuvers een lintje voor haar grote verdiensten voor kerk en samenleving, zowel in Amsterdam, als landelijk en wereldwijd, o.a. in het verband van de Lutherse Wereldfederatie LWF.

Tot haar benoeming in 2008 als voorzitter van de Kerkenraad was An van der Sluis voorzitter van de Diaconie.

Ook onze predikante ds. Ilona Fritz van Brandpunt ZuidOost werd dit jaar geridderd. Beiden werden Lid van de orde van Oranje-Nassau.