Jongeren Mission House centraal
in Oude Lutherse Kerk

Op zondag 6 mei 2012 staan de jongeren van het Mission House centraal in de dienst in de Oude Lutherse kerk.

Ieder jaar starten in september zes tot acht jongeren uit verschillende Europese landen met een bijzonder jaar: een jaar lang zetten zij zich full-time in voor vrijwilligerswerk bij verschillende diaconale en sociale projecten in Amsterdam. Ze werken in een inloophuis voor dak- en thuislozen, in een hospice, met verstandelijk gehandicapten, in een buurtcentrum of in één van de andere twintig projecten.

Daarnaast wonen ze het hele jaar samen in het Mission House in hartje Amsterdam, waar ze samen eten, hun dagelijkse ervaringen delen en bespreken en natuurlijk ook gezellige activiteiten ondernemen.

Het Misson House wordt onder andere financieel gesteund door de Lutherse Diaconie. Bij de start in september 2011 is de nieuwe groep gezegend in een dienst op het Spui. Nu, acht maanden later, vertellen ze over hun ervaringen en over wat het jaar tot nu toe voor ze betekent. Daarvoor is een fantastische video gemaakt, die tijdens de dienst wordt vertoond. De thema’s die daarin aan bod komen, vormen de rode draad voor de dienst.

Na afloop kunnen we verder met elkaar spreken tijdens de koffie en daarna is er, voor wie aan wil schuiven, een eenvoudige lunch.

Van harte welkom!

Aanvang van de dienst: 10.30 uur
Plaats: Oude Lutherse Kerk, Singel 411 Amsterdam
Meer informatie: www.missionhouse.nl