Hillie Veneman uitgezonden naar Nias

Zondag 22 januari was er een bijzondere kerkdienst in de Nieuwe Stad in Amsterdam Zuidoost. Onze lutherse gemeenschap zond samen met de Indonesische christengemeenschap PERKI Hillie Veneman uit naar Nias (Indonesië).

Hillie gaat via Kerk in Actie als onderwijskundige werken op de theologische opleiding van partnerkerk BNKP. Deze kerk is ontstaan uit de Lutherse zending.

In de dienst klonk naast het Nederlands het Sranan (Surinaams) en Bahasa (Indonesisch). Onder andere zongen we in verschillende talen het lied ‘In Christus is noch west noch oost’. De dienst werd geleid door de predikant van PERKI ds. Marla Winckler-Huliselan en de lutherse ds. Ilona Fritz. Er werd gezongen door maar liefst drie koren.

Lees meer over het werk van Hillie Veneman.

Hillie houdt ook een weblog bij over haar werk.