Logeerhuis - Diaconiehofje
aan de Rooseveltlaan

Regelmatig verzuchten we in ons diaconale en pastorale werk: Hadden we maar een logeerplek voor mensen waar we in onze stad mee in aanraking komen, en die even een ademplek nodig hebben. De Diaconie gaat  daarom het pand Rooseveltlaan 193-hs huren. Dit pand is onderdeel van het zgn. Kemperblok, eigendom van de Lutherse Gemeente en 75% van de inkomsten van dit blok is voor de diaconie.

Gasten
Het logeerhuis is bedoeld voor mensen waar we via ons diaconale/pastorale werk mee in aanraking komen, en die tijdelijk een plek nodig hebben. Uitgangspunt: maximaal drie maanden. Gasten moeten zelfredzaam zijn en de opzet is niet geschikt voor mensen met psychiatrische problemen of mensen die verslaafd zijn.

Enkele voorbeelden vanuit de praktijk:
* In het landelijke en wereldwijde lutherse netwerk komt het regelmatig voor dat ons gevraagd wordt om een kort-verblijfsmogelijkheid voor iemand van een zustergemeente t.b.v. opleiding / stage / kerkenwerk. Ook ontvangen we regelmatig pastores / medewerkers etc. van zusterkerken of partnerorganisaties uit het buitenland.
* Leden van of rond onze gemeenschap die tijdelijk een ademplek nodig hebben bv. vanwege echtscheiding, spanningen thuis, uithuiszetting etc.
* Een vluchteling waar we als diaconie of via een partnerorganisatie mee in aanraking komen zit in de asielprocedure, maar kan vooralsnog geen beroep doen op opvang. Deze persoon moet actief aan een permanentere oplossing werken via het netwerk etc., maar kan tijdelijk bij het Logeerhuis terecht.

Gasten die inkomsten / middelen hebben wordt gevraagd om een bijdrage in de kosten van het huis. Verder wordt van de gasten deelname gevraagd aan koken, schoonmaken en tuinarbeid. Desgewenst kunnen er ook afspraken gemaakt worden over meedoen aan bepaalde diaconale activiteiten inde buurt.

Opzet
Er verblijven in het logeerhuis steeds enkele gasten voor een kort verblijf. De gasten werken in deze ademperiode, zonodig met externe professionele begeleiding, aan een perspectief. De keuken, toiletten/douche en achterkamer zijn gemeenschappelijke ruimten.
Via Kopje Thee+ proberen we een vriendengroep om het logeerhuis heen te  bouwen van mensen uit de buurt die mee invulling geven aan de gastvrijheid bv. via mee-eten, maatjes-werk, hand- en spandiensten, achtervang als de kernbewoner er niet is en / of als het Diaconaal Bureau niet bezet is etc. Desgewenst zou een predikant in kunnen worden geschakeld voor pastorale begeleiding. De coördinatie van de vriendengroep gebeurt door het diaconaal bureau.

Door de tuinen van 'In de Zwaan' (diaconaal bureau) en het logeerhuis met elkaar te verbinden ontstaat er een grote binnentuin. Deze zou gebruikt kunnen worden als ecologische volkstuin, te bewerken door de bewoners samen met mensen van de vriendengroep.

Intake, toezicht en ondersteuning door het Diaconaal Bureau. Criteria: tijdelijk (maximaal 3 maanden) met perspectief, indien nodig externe professionele begeleiding, niet verslaafd / gewelddadig / psychiatrisch patiënt.

Kernbewoner
Er komt een kernbewoner in het pand wonen. Deze is ‘huisvader / -moeder’ en heeft –als vrijwilliger- een gemeenschapsteunende en een toezichthoudende rol, maar geeft geen professionele begeleiding aan de gasten. De kernbewoner heeft een eigen kamer (de grote voorkamer), woont daar tegen gereduceerd huurtarief en heeft een eigen inkomen en bezigheden.

Profiel
- een praktisch-idealistisch mensen-mens, die
- bewust kiest om in een dergelijke gemeenschap met wisselende en verschillende gasten te leven;
- nabij kan zijn, maar ook grenzen aan kan geven
;
- tegen een stootje kan;
- alleengaand is (i.v.m. ruimteverdeling)
;
- betrokken is bij onze lutherse gemeenschap of zich er van harte mee wil committeren, zonder overigens luthers te hoeven worden.

We geloven in het plan, maar zien ook dat we het al ontwikkelend proefondervindelijk gestalte moeten geven. Daarom zien we het in eerste instantie als een project van 3 jaar, waarna we de balans op gaan maken. Dit betekent dat we in eerste instantie de kernbewoner een tijdelijk huurcontract aanbieden. Bewoning is gekoppeld aan de rol van de kernbewoner in het logeerhuis (soort ‘dienstwoning’-constructie).

Ruimte-verdeling
De woning bestaat uit: een grote voorkamer (voor de kernbewoner), een grote achterkamer (gezamenlijke eet- / verblijfskamer), 2 grotere en 1 kleine logeerkamer, gezamenlijke toiletruimte, douche/badruimte en keuken. Een redelijk grote tuin.

Context
Naast dat we met het logeerhuis een extra ‘gastvrijheids-instrument’ hebben in ons diaconale/pastorale werk als lutherse gemeenschap in onze stad, zien we het logeerhuis ook als onderdeel van het community-werk dat we in de Rivierenbuurt doen via Kopje Thee+, de MLK en ‘In de zwaan’. Een soort diaconie-hof.
Meer informatie over de Diaconie en de Lutherse Gemeente Amsterdam zie www.diaconie.com en www.luthersamsterdam.nl.

Het beleidsplan van de diaconie ‘We blijven appelboompjes planten’ staat op http://diaconie.com/diaconaal-kader/Beleidsplan-2011-2017.html

Belangstelling?
Als u vragen of belangstelling hebt kunt u zich richten tot:

Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam
t.a.v. Hanne Wilzing, algemeen secretaris
Maasstraat 148

1079 BK  Amsterdam
www.diaconie.com
info@diaconie.com
tel. 020 4044708