Vrijwilligers actief voor het nieuwe Gasthuis

We zijn volop bezig om het nieuwe diaconie Gasthuis aan de Rooseveltlaan klaar te maken. Met in totaal 25 vrijwilligers werd het pand schoongemaakt, geschilderd, geverfd, behangen en nog eens schoongemaakt. Binnenkort starten we met de inrichting, voornamelijk met gekregen spullen van gemeenteleden. En na de zomer hopen we het pand in gebruik te nemen.

Het gasthuis is bedoeld voor mensen waar we in ons diaconale / pastorale werk mee in aanraking komen, en die tijdelijk een woonplek nodig hebben. Uitgangspunt: maximaal drie maanden. Gasten moeten zelfredzaam zijn en de opzet is niet geschikt voor mensen met psychiatrische problemen en mensen die verslaafd zijn. Daar zijn andere professionele zorgplekken voor.
Enkele voorbeelden vanuit de praktijk:
* Leden uit of rond onze gemeenschap die tijdelijk een ademplek nodig hebben bv. vanwege echtscheiding, spanningen thuis, uithuiszetting etc.
*Een vluchteling waar we als diaconie of via een partnerorganisatie mee in aanraking komen zit in de asielprocedure, maar kan vooralsnog geen beroep doen op opvang. Zo iemand moet actief aan een meer permanente oplossing werken via het netwerk etc., maar kan tijdelijk in het Gasthuis terecht.

*In het landelijke en wereldwijd3e lutherse netwerk komt het regelmatig voor dat ons gevraagd wordt om een kort-verblijfsmogelijkheid voor iemand van een zustergemeente t.b.v. opleiding / stage / kerkenwerk. Ook ontvangen we regelmatig pastores / medewerkers etc. van zusterkerken of partnerorganisaties uit het buitenland.

Gasten die inkomsten / middelen hebben wordt gevraagd om een bijdrage in de kosten van het huis. Verder wordt van de gasten deelname gevraagd aan het koken, schoonmaken en de tuinarbeid.

Opzet
Er verblijven in het gasthuis steeds enkele gasten voor kort verblijf. De gasten werken in deze ademperiode, zo nodig met externe professionele begeleiding, aan een perspectief. De keuken, toiletten, douche en de achterkamer zijn gemeenschappelijke ruimten. We gaan zoeken naar mensen uit de buurt en (breder) uit onze lutherse gemeenschap, die mee invulling geven aan de gastvrijheid. Bijvoorbeeld door eens mee te eten, door maatjes-/buddy-werk, het verlenen van hand-en spandiensten, achtervang-zijn als de kernbewoner er niet is en/of als het Diaconaal Bureau niet bezet is, etc.
Door de tuinen van In de Zwaan (Diaconaal Bureau) en het Gasthuis met elkaar te verbinden is er een grote binnentuin ontstaan. Een plek om buiten te zitten, maar ook om wat groente en kruiden te verbouwen. Te bewerken door de bewoners samen met vrienden van het huis.

Kernbewoner
Er komt een kernbewoner in het pand te wonen. Deze is ‘huisvader of -moeder' en heeft – als vrijwilliger - een gemeenschapsteunende en een toezichthoudende rol, maar geeft geen professionele begeleiding aan de gasten.

Helpt  u mee?
We hopen dat het Gasthuis een bloeiplek wordt van onze gemeenschap en doen graag een beroep op u om mee te helpen bij de realisatie. Dat kan door:
* praktische hand- en spandiensten te verlenen bij het verder gereedmaken van het Gasthuis;
* mee te doen als buddy voor gasten die tijdelijk een maatje (mens naast mens) nodig hebben;
* door uw gebed en financiële steun.
(Lees verder hoe u dit project financieel kunt steunen.)

Heeft u vragen of suggesties, wilt u meedoen? Neem dan even contact met ons op. Tel 020 4044708 of info@diaconie.com

Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid.
Namens de Diaconie,
Hanne Wilzing, algemeen secretaris