Diaconale Adventsactie 2011 succes

De Diaconale Adventsactie 2011 ‘Een stad van vrede zoeken wij’ werd een succes. De predikanten gaven er veel aandacht aan in de liturgie. Gastsprekers Feije Duim en Karel Jungheim (Kerk in Actie), Hella Rottenberg (Sivmo) en Lotte van der Ploeg (Togetthere) kwamen vertellen over de projecten in Jaffa, Gaza en Egypte.

De diakenen en diaconale vrijwilligers collecteerden en verkochten olijfolie en olijven-zeep uit Jenin (Westbank) en steunden zo speciaal Palestijnse boeren en vrouwencoöperaties. Er werden kerstgroeten verstuurd naar de projectpartners Sadaka Reut, Gaza Cultural Centers en de Orthodoxe Koptische Kerk in Egypte. Ook tijdens de Kerstzang op 18 december op het Spui, waar de Diaconie met een enthousiast vrijwilligersteam glühwein uitdeelde en tijdens het Kinderkerstfeest in de Oude Lutherse Kerk, werd er gecollecteerd voor de Adventsactie. En alle gemeenteleden kregen thuis een enveloppe met een uitnodiging om bij te dragen.

Al 116 gemeenteleden reageerden ruimhartig en maakten samen € 5.812,50 over. Deze tussenstand (per 16 januari 2012) is al geweldig, en het bedrag groeit nog. De – nu nog niet volledig bekende - collecteopbrengsten en ‘winst’ op de olieverkoop komen hier nog bij.

Voor meer informatie over de Diaconale Adventsactie 2011: Lees verder.

De Diaconie wil alle gevers en allen die zich op andere wijze voor de actie hebben ingezet bijzonder bedanken voor de steun! Mede namens de partners in Jaffa, Gaza en Egypte.