Midden onder ons

Doe mee met de Diaconale Advenstactie 2012

De Diaconie houdt weer een Diaconale Adventsactie. Dit jaar is het thema ‘Midden onder ons’. Tijdens de Adventszondagen vragen we aandacht voor drie diaconale activiteiten.

Tijdens de kerkdiensten en activiteiten in deze periode voor Kerst zullen de diakenen en vrijwilligers op allerlei manieren aandacht vragen voor deze drie projecten. Ook gaan we weer - net als vorig jaar - fairtrade-producten uit de Palestijnse gebieden verkopen. Daarmee steunen we Palestijnse boeren en vrouwengroepen.

Voor belangstellenden is een speciale brochure beschikbaar met informatie over de Adventsactie en een leesrooster. Zo kunt u stap-voor-stap meeleven. De brochure kunt u opvragen bij de Diaconie, of bij de tafel van de Diaconale Adventsactie in uw Brandpunt. Ook kunt u de brochure hier downloaden.

We willen door middel van deze actie ook geld voor de projecten inzamelen, bv. tijdens de collecten op de Adventszondagen. Daarnaast ontvangen alle lezers van het Gemeenteblad een brief met acceptgirokaart. U kunt uw gift ook met een eigen overschrijving overmaken naar de Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, rekeningnummer 46.200.48, o.v.v. ‘Diaconale Adventsactie 2012’. De Diaconie is een ANBI-instelling, d.w.z. dat uw gift aftrekbaar is van de belastingen. Uw steun doet er toe!

Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid.

De diakenen.