"Voor de verandering"
Diaconale actie in de 40-dagentijd

We zijn op weg naar Pasen. In deze 40-dagentijd staan we extra stil bij het lijden van Christus en het lijden van mensen in onze stad en onze wereld. Als lutherse gemeenschap haken we daarom in op de 40-dagencampagne van Kerk in Actie.

Deze campagne heeft dit jaar als thema ‘Voor de verandering’. Het Paasfeest is een feest van verandering: opstanding! De nacht heeft niet het laatste woord. Dichtbij en ver weg verlangen mensen naar verandering in hun persoonlijke leven of in de situatie in hun land. Wij kunnen elkaar hierbij tot steun zijn. Geloof ook in verandering! 

We leggen in Amsterdam de volgende accenten in de campagne:

* Zaterdag 17 maart doen we mee met de ‘Veranderdag’ in Amsterdam. Het is de bedoeling dat we ons met een aantal vrijwilligers op twee plekken in de stad in gaan zetten voor anderen:
-in de tuin werken in ‘De Pijp’ bij mensen die dit zelf niet meer kunnen en niet de middelen hebben om een hovenier in te huren;
-in een woonvoorziening voor dementerenden in Buitenveldert een lunch verzorgen en iets recreatiefs doen.

We doen dit in samenwerking met de Stichting Present www.stichtingpresent.nl

* Op Palmzondag (1 april) en de daarop volgende Stille Week geven we aandacht aan het werk van KAYDA, een organisatie die kinderen opvangt in de hoofdstad van Uganda. Door deze kinderen liefdevol op te vangen en bij te scholen, verandert hun kansloze bestaan in een leven met nieuwe mogelijkheden.  In en rond de diensten geven we er informatie over, we bidden er voor en we zamelen geld in voor dit project.

Van harte welkom om mee te doen met de veranderdag op 17 maart of samen met ons de kinderen van Kayda in Uganda te helpen.

Meer informatie over de 40-dagenactie vindt u op www.kerkinactie.nl/40dagentijd

Verder staan alle kerkdiensten de komende periode in het teken van de 40-dagentijd, en zijn er doordeweeks diverse activiteiten zoals vastenbijeenkomsten etc. Zie voor meer informatie www.luthersamsterdam.nl.