Elk mens telt
Over strafbaarstelling ongedocumenteerden

Als diaconie zetten we ons op verschillende manieren in voor mensen zonder geldige verblijfsdocumenten. Niet om ‘illegaliteit’ te stimuleren, maar omdat we vinden dat elk mens telt. Legaal of illegaal, arm of rijk, elk mens is kostbaar en samen zijn we ‘bedelaars’ voor de Eeuwige.

Het gaat om een groep van naar schatting 15.000 mensen in onze stad waarvan we niet kunnen zeggen: omdat jullie hier (officieel) niet mogen zijn, zijn jullie er ook niet. Elk mens telt. Om deze reden doen we bv. mee in het Wereldhuis waar mensen zonder geldige verblijfsdocumenten terecht kunnen voor hulp, advies over perspectief (wat ook terugkeer in kan houden), ademruimte etc. Ook ondersteunen we de kapelgroep in het cellencomplex op Schiphol-Oost waar vreemdelingen gevangen zitten: we kunnen hun situatie niet veranderen, maar via deelname aan de kerkdiensten kunnen we wel laten merken dat ze gezien worden door de betrokken kerkgemeenschappen buiten de muren.

Het kabinet wil illegaal verblijf van migranten strafbaar stellen. Een gevolg van strafbaarstelling zal naar verwachting ook zijn dat mensen zonder papieren juist nog verder ‘ondergronds’ gaan en nog meer risico lopen op uitbuiting (in arbeid, in de prostitutie, door huisjesmelkers), gezondheidsproblemen (de drempel om naar instanties waar men geregistreerd wordt zoals artsen en ziekenhuizen wordt nog hoger) etc. Ook juridisch is er veel tegen in te brengen. Zo bleek onlangs bv. uit een uitspraak van het Europees Hof van Justitie.

Een groot aantal organisaties protesteert tegen deze strafbaarstelling. U kunt meeprotesteren via www.geenstrafbaarstelling.nl

"Illegale hulp?" is ook het thema van het Wereldhuis-symposium, op 24 juni 2011. Het Wereldhuis is een project van de Protestantse Diaconie en de Lutherse Diaconie Amsterdam.