Paaswakes:
"Verbannen uit het land der levenden"

Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad?
Hij werd verbannen uit het land der levenden.
Jesaja 53.

De lutherse diaconie is door het jaar heen door middel van een groep vrijwilligers uit verschillende kerken in en rond Amsterdam betrokken bij de gevangenen op Schiphol Oost: wekelijks bezoeken één of meer vrijwilligers de kerkdiensten op zondag, om zo onze betrokkenheid te tonen met de mensen die hier gevangen zitten.

In de lijdenstijd voor Pasen 2011 staan wij ook op een andere manier stil bij wat er in deze gevangenis met mensen gebeurt. Wij geven door middel van een wake bij het cellencomplex een teken van solidariteit aan de grensgevangenen.

Deze wakes beginnen iedere keer om 14.00 uur en worden telkens vanuit de traditie en het gedachtengoed van een andere geloofsgemeenschap gehouden: op 10 april vindt de Luthers - Doperse wake plaats, op 17 april, Palmpasen wordt de wake verzorgd door de Kerken uit Amsterdam Oost, op 22 april, Goede vrijdag door de Franciscaanse Vredeswacht, op 24 april, Pasen: Oecumenisch Vuur. Lees verder.