"Liefde is sterker dan haat"

Ontmoeting met Meta Floor van Sabeel

Op maandag 5 september hadden we Meta Floor te gast. Meta is in 2007 door Kerk in Actie uitgezonden naar Sabeel, Centrum voor Palestijnse theologie. Sabeel is ontstaan in reactie op de eerste Intifada in 1990, toen een aantal christenen, predikanten en leken van verschillende Palestijnse kerken hun geloof wilden verdiepen te midden van de turbulente gebeurtenissen. Zij wilden een Sabeel, een weg, scheppen, een bevrijdende boodschap voor en door Palestijnen.

Jongeren, vrouwen en predikanten van alle kerken nemen actief deel. Via Bijbelstudies, bezoeken aan heilige plaatsen, conferenties en seminars wil men de christelijke gemeenschap in leven houden en vernieuwen. Daarnaast is er een internationaal programma, waarin men een brug wil slaan tussen de christenen in het Heilige Land en de christenen in het Westen.

In de ontmoeting met Meta Floor kwam het leven van de mensen in de Palestijnse gebieden dichtbij: de dagelijkse ellende bij bijvoorbeeld de checkpoints, de ervaring van het zich verlaten voelen door God en de kerken wereldwijd, de beeldvorming over en weer van Palestijnen en Joden. Uiteraard spraken we over onze onopgeefbare verbondenheid als christenen met Israël en onze wortels in het Jodendom enerzijds en onze diaconale opdracht, vanuit diezelfde wortels, anderzijds om recht te doen aan verdrukten.

In het gesprek kwam de vraag op: kan er eigenlijk wel iets veranderen in de relatie Israel en de Palestijnen? Meta: ik hoor van Palestijnen zelf die blijven hopen, die de moed niet opgeven en die kiezen voor geweldloos verzet. Wie zijn wij – zo realiseerden wij ons in het gesprek - dat wij dan niet in veranderingen zouden geloven? Meta laat zich drijven door een uitspraak van bisschop Desmond Tutu: ‘Goodness is stronger than evil – love is stronger than hate - light is stronger than darkness – life is stronger than death’.

De Diaconie steunt dit jaar Gaza Cultural Centers (vormingswerk met jongeren in Gaza) en Sadaka Reut (dialoogproject voor Joodse en Arabische jongeren in Jaffa) en bespreekt binnenkort het voorstel van de Werkgroep Buitenland om ook het werk van Meta Floor voor Sabeel te steunen.