Klein labyrinth

Regelmatig vallen mensen in onze stad tussen wal en schip wat betreft medische zorg. Mensen met en mensen zonder geldige verblijfsdocumenten. De Diaconie steunt onder meer Kruispost, de Medicijnpot en Kiezen voor Mekaar (tandartszorg).
Co van Melle, die zich als basisarts inzet voor deze mensen, vertelt over het zoeken van een weg in het labyrinth.

'Vroeger liepen de mensen in concentrische cirkels naar een middelpunt, als een soort meditatie. In het middelpunt aangekomen, voelde je je als herboren.
Ik had het gevoel ook iets dichter bij de waarheid te komen door met de Marokkaanse mevrouw Fatima door het doolhof te lopen.

Eerst kwamen we bij een laboratorium, dat duidelijk zou maken dat de vrouw een enorme bloedsuikerverhoging had. Een valkuil was het moment dat het lab de uitslag naar een dokterspost stuurde, die op zijn manier probeerde de vrouw te bereiken en haar te bewegen naar de dokterspost te gaan- hetgeen mislukte.

De volgende cirkel werd een groot ziekenhuis, dat ik koos omdat het dichtbij de woonplaats van Fatima lag. Na uren wachten kwam de internist vertellen- hij was alleen die avond- dat het niet acuut genoeg was en dat ze de volgende dag een afspraak met de poli moest maken.
Die afspraak kon alleen als ze contant €200,- betaalde. Hetgeen te begrotelijk was. Wel was in 6 buisjes bloed de diagnose diabetes nog eens bevestigd. Maar ja, de dikte van de portemonnee bleek nog belangrijker.

Maar juist als je boos begint te worden, moet je even de wijsheid van boven vragen om nog een stap te doen.
Want we spraken nu af in het ziekenhuis B. Was het de taalgrens, die hier voor enig oponthoud zorgde? Was het te moeilijk om de spoedeisende hulp te vinden? In elk geval een paar uur later zaten we voor de volgende dokter. Ja, de buisjes bloed waren echt onmisbaar, hoewel ik de uitslagen van het vorige ziekenhuis had laten doorfaxen.
4 uur later was er een antwoord: het was diabetes. Maar niet type I, maar II, dat blijkbaar ook bij magere mensen voor kan komen. Goed behandelbaar met tabletten.
Weer wat geleerd.
De rekening komt nog, maar dan heb je ook iets.'

Co van Melle