Keti Koti in De Nieuwe Stad

De lutherse gemeente in Amsterdam ZuidOost vierde op zondag 3 juli Keti Koti. Letterlijk betekent dit: de ketens verbroken. Met dit feest wordt de formele afschaffing van de slavernij in Suriname op 1 juli 1863 herdacht.

De dienst werd samen met de protestantse gemeente gevierd in kerkgebouw De Nieuwe Stad. Dominee Elsa Aarsen preekte over Exodus 21 ‘de rechten van de slaven’. Het eigen koor Elkana zong Surinaamse liederen. De kinderen van de kinderkerk maakten een keten en braken die symbolisch voor het altaar.

Koor Elkana
Het Koor Elkana zingt tijdens de viering van Keti Koti 2011.

Gemeentelid mw. Nelson gaf een toelichting op de aanwezige kraam van NiNsee: kenniscentrum ter bevordering van onderzoek naar en verspreiding van kennis en informatie over het Nederlandse slavernijverleden en de gevolgen daarvan voor de hedendaagse samenleving. Mw. Nelson hield een hartstochtelijk pleidooi voor bewustzijn in Nederland van de slavernijgeschiedenis en voor de belangrijke rol hierbij van het met bezuinigingen bedreigde NiNsee.

De kerkzaal was feestelijk versierd met omslagdoeken en na afloop was er eten en drinken.