Dialoog-avond in de moskee

Op uitnodiging van het BLIB (Bos en Lommer InterReligieus Beraad), dat door onze diaconie wordt gesteund, bezocht Bianca Gallant, lid van de Werkgroep Binnenland van de Diaconie, op 19 januari  in de Badr-moskee  een dialoogavond over het thema Vrouw, geloof en emancipatie.  Zij schreef onderstaand verslag van deze avond.

'De centrale vraag op deze avond was: gaan geloof en emancipatie samen voor vrouwen? En hoe dan? Wat betekent het geloof voor je rol als vrouw / voor de rol van de vrouw / voor de rol van je vrouw? En wat is emancipatie eigenlijk? Hoe zit het met de verhouding tussen mannen en vrouwen vanuit gelovig perspectief? En wat verandert emancipatie daar (niet) aan?

Er waren twee  inleiders: Marianne Vorthoren, werkzaam bij het SPIOR in Rotterdam, is een bekeerling en heeft veel kennis van de Islam. Zij vertelde vanuit de Islam welke ruimte de koran biedt aan vrouwen. De tweede inleider Ditske Tanja is predikante in Amsterdam Nieuw-West. Zij lichtte  het thema toe vanuit christelijk perspectief en vertelde over de veranderingen die in de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden in Nederland.

De avond werd goed bezocht door een 60-tal mensen van verschillende achtergronden, waarvan de grootste groep mannelijke moslims waren. Deze waren actief en positief betrokken bij de discussie aan het eind van de avond. Tijdens de discussie werd er op een open manier gesproken en gediscussieerd over wat de heilige boeken over dit thema zeggen, en over wat er in de afgelopen decennia in Nederland is veranderd. Wat voor knelpunten er worden gesignaleerd en welke positieve mogelijkheden er zijn.

Wat mij opviel op deze avond is de openheid en het respect voor de verschillende godsdiensten en culturen. Mijns inziens wordt er op deze manier steeds meer de stap gezet richting een tolerantere samenleving waar iedereen in echte vrijheid mag zijn, wie hij is en waar hij voor staat.

Het BLIB bestaat sinds 2005 en is een samenwerkingsverband tussen kerken, moskeeën en daarmee verbonden organisaties. Het Beraad levert o.a een bijdrage aan de Dodenherdenking, organiseert tijdens de Ramadan Iftars  (gezamenlijke maaltijden) waaraan er ook niet-moslims kunnen deelnemen, en doet mee met het jaarlijkse Pinksterfestival.'

Bianca Gallant,
lid Werkgroep Binnenland van de lutherse Diaconie.