Diaconie steunt projecten

Elke twee maanden vergadert de (grote) Diaconievergadering. Eén van de agendapunten tijdens zo'n vergadering is ook altijd "Voorstellen projecten Binnenland en Buitenland" (en soms "Noodhulp"). Een werkgroep Binnenland en een werkgroep Buitenland bekijken ieder de aanvragen die op hun terrein binnenkomen, en leggen die met advies voor aan de Diaconievergadering. De Diaconievergadering beslist vervolgens over deze voorstellen. Dat leidde tot nog toe in 2011 tot de volgende giften aan projecten in Amsterdam en wereldwijd: