De Diaconie steunt projecten
in Amsterdam en omstreken

In haar vergadering van 8 november 2011 besloot de Diaconie - op voorstel van de Werkgroep Binnenland - de volgende projecten te steunen:

Project

Thema, doelgroep

Bedrag

1. Maatschappelijke stages. Makelaarsproject tussen middelbare scholen en diaconale projecten van de kerken in Amsterdam. Project van Jeugdwerk PKA. Via Kopje Thee profiteren we hiervan, er was in de afgelopen tijd contact met groepen van Maimonides (JSG) en Peter Nielandcollege.

Jongeren

€ 1.500

2. Logeerhuis. Tussenvoorziening –time-out voor allochtone meiden en jonge vrouwen (12-18 jr) in combijnatie met preventie. Initiatief van het Meidennetwerk in West (o.a. Nisa 4 Nisa en GGZ)

Jongeren/migranten

€ 2.500

3. Kerk en Buurt Noord. Kans- en pechpot.

Sociale uitsluiting

€   500

4. VPSG: advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving.

Sociale uitsluiting

€ 1.000

5. Kruispost: medisch spreekuur voor dak- en thuislozen / migranten

Sociale uitsluiting

€ 2.500

6. Open deur: extra gift voor noodhulp in winter

Sociale uitsluiting

€ 1.500

7. ABC, Amsterdams Buurvrouwen Contact, taallessen voor migrantenvrouwen

Migranten

€ 1.000

8. Medicijnpot, noodhulppot voor medicijnhulp voor dak- en thuislozen / migranten

Migranten

€ 1.000

9. Vluchtelingenactiviteiten Rivierenbuurt. Maaltijden voor vluchtelingen en buurtbewoners in de MLK, taallesgroepen en jaarlijks uitstapje.

Migranten, Sociale Duurzaamheid

€    400

De steun voor deze en andere projecten wordt mede mogelijk gemaakt door uw giften tijdens de collecte en via onze bankrekening. Heeft u zelf een project wat u (voor 2012) voor steun wilt voordragen, zie onze criteria.